1 2
przygotowania duchowe do śdm Kraków 2016
 

SERCE 2.0 - PROGRAM PRZYGOTOWAŃ DUCHOWYCH DO ŚDM 2016

Słowo Krajowego Duszpasterza Młodzieży

W Orędziu na V Światowy Dzień Młodzieży św. Jan Paweł II napisał: „Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych”. 

Trwa przygotowanie do XXXI Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. Program duszpasterski na 2014 rok akcentował kontakt ze Słowem Bożym. Pomocą w realizowaniu tego programu było opracowanie, które miało tytuł: Cz@t ze Słowem.

Od I Niedzieli Adwentu 2014 roku realizowany jest nowy program: Serce 2.0, będący odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka, by drogę przygotowań w obecnym roku wyznaczało kolejne z Błogosławieństw: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Jest to zaproszenie, skierowane do młodych, aby na nowo odkryli piękno i moc Sakramentu Pojednania oraz Eucharystii, będących szczególnym miejscem obecności i działania Chrystusa. Nowy Program ten koresponduje z tematem obecnego roku duszpasterskiego w Kościele w Polsce: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Współczesny świat potrzebuje młodych „czystego serca” - radosnych, pełnych entuzjazmu, rozkochanych w Chrystusie i otwartych na braci. Tak ukształtowani stają się Bożym znakiem i darem dla współczesnego świata.

Idźmy więc - zarówno sami młodzi, jak i duszpasterze młodzieży - drogą wyznaczaną przez rytm Serca, z którego na Krzyżu wypłynęła Krew i Woda. Niech na tym szlaku towarzyszy nam Maryja, Matka Miłosierdzia oraz patroni Spotkania w Krakowie - święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna.

Biskup Henryk Tomasik

 

 

Czym jest i czemu służy Serce 2.0

 

W ubiegłorocznym Orędziu na XXIX ŚDM Papież Franciszek określił, jaki kierunek powinno przyjąć duszpasterstwo młodzieży na najbliższe lata - do kolejnego Międzynarodowego Spotkania w Polsce: Aby nadać rytm naszej drodze, chciałbym wraz z wami w ciągu najbliższych trzech lat zastanowić się nad ewangelicznymi Błogosławieństwami, które czytamy w Ewangelii świętego Mateusza (5, 1-12). Wskazując na rok 2015, Ojciec Święty zaproponował Błogosławieństwo: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8). Te słowa stały się impulsem do opracowania przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży programu „Serce 2.0”. W dniu 12 listopada 2014 r. program został przedstawiony i pobłogosławiony przez Papieża Franciszka. Jego realizacja rozpoczęła się od I niedzieli adwentu 2014 r.

Serce 2.0 wpisuje się w program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, związany z przygotowaniem do jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. W sposób szczególny stanowi odniesienie do tej jego części, która w koncepcji Komisji Duszpasterskiej KEP ma na celu pogłębienie refleksji nad rzeczywistością nawrócenia, zwłaszcza przez sakrament pokuty. 

Jaki jest zamysł tego etapu? Najważniejszy cel stanowi pogłębiona refleksja nad dwoma sakramentami: Pokutą i Eucharystią. Refleksja ta nie zatrzymuje się na teoretycznych sformułowaniach, lecz mówi „językiem młodych” o Wielkich Tajemnicach Wiary i pomaga młodzieży w przeżywaniu tych właśnie Tajemnic. 

 

Dlaczego nazwa: Serce 2.0

Wielu duszpasterzy zadaje sobie dziś pytanie: "Co robić, aby młodzież słuchała i rozumiała przesłanie, które chcemy przekazać?" Trzeba stwierdzić, iż chyba nie ma innego wyjścia niż owo przesłanie "ubrać" w sposób rozumowania i język, które młodzi znają. Z tego właśnie powodu nazwa niniejszego programu zawiera w sobie podwójne odniesienie. Z jednej strony wskazuje na dwa sakramenty i łaski Bożego Serca w nich obecne, z drugiej zaś - nawiązuje do nowych technologii, które stanowią "rys"dzisiejszych czasów. Podobny układ mają tematy miesięczne, zaproponowane do rozważania na kolejne części roku: 

Grudzień 2014: Duchowe potrzeby - duchowe aplikacje 
Styczeń 2015: Rachunek sumienia - więcej niż saldo 
Luty 2015: Żal i poprawa – duchowy trening 
Marzec 2015: Spowiedź – antywirus dla duszy
Kwiecień 2015: Zadośćuczynienie - pobierz i udostępnij! 
Maj 2015: Eucharystia - czas na miłość 
Czerwiec 2015: Wspólnota - dołącz do sieci! 
Lipiec 2015: Słowo - zamiast wyszukiwarki 
Sierpień 2015: Credo - jestem na tak! 
Wrzesień 2015: Ofiarowanie - oddam życie w dobre ręce! 
Październik 2015: Uczta - podano do stołu! 
Listopad 2015: Rozesłanie - zróbcie raban! 

„Wizytówką” programu jest jego logo. W nim również widać „sercowe, a zarazem informatyczne klimaty”. Znak pokazuje, iż życie młodego (i każdego) człowieka składa się z małych „pikseli” - spraw, które są dla niego istotne i którym poświęca czas. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie te części wpisywać w Boże Serce, sprawiające cuda poprzez sakramenty. W tym Sercu odnajdzie się każdy - to nieco inne, ale równie charakterystyczne znaczenie "pikselowego" logo. Młodzi szukają swojego miejsca, swojej drogi, swojego powołania. Serce 2.0 pokazuje, iż Najważniejszą Odpowiedzią na pytania jest Jezus i Jego Serce, które otwiera się zawsze, gdy do Niego przychodzimy. 

 

Kto jest zaproszony do podjęcia Serca 2.0

Pierwsza grupa, do której skierowany jest program to oczywiście młodzież. To ona stanie się głównym gospodarzem i jednocześnie uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ona wiec szczególnie potrzebuje przygotowania się do tego wydarzenia. 

Jednakże młodzi sami z pewnością niewiele mogliby zrobić, tym bardziej, że Serce 2.0 związane jest z przeżywaniem sakramentów: Pokuty i Eucharystii. Szafarzami zaś tych wielkich darów są kapłani. Dlatego zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich duszpasterzy, zwłaszcza duszpasterzy młodych, aby pomogli samemu Bogu dotrzeć do tych, którzy są wiosną Kościoła. Bez zaangażowania kapłanów, program Serce 2.0 stałby jedynie "literą", a nie "życiem". 

Miejscem szafowania i przyjmowania sakramentów jest parafia. Stąd - w zamyśle autorów - właśnie w parafii program ten winien znaleźć miejsce swojej realizacji. Doświadczenie pokazuje, że w przygotowaniach duchowych nie wystarczy organizować jednego spotkania dla młodych całej diecezji, lecz że te winny się odbywać jak najbliżej miejsca zamieszkania, nauki i pracy ludzi młodych. Dziękujemy więc wszystkim kapłanom, zwłaszcza Księżom Proboszczom, za odwagę zaproponowania młodym tych comiesięcznych spotkań Serce 2.0 w swojej parafii. 

Najlepszym nauczycielem jest przykład. Prosimy również wszystkich opiekunów, katechetów, animatorów, a także rodziców, aby stali się "ustami i dłońmi Jezusa". Niech młodzi czują, że mają wielkie wparcie w przeżywaniu wiary; że są osoby, którym ogromnie zależy na tym, aby Chrystus mieszkał w sercach. 

 

Jak realizować Serce 2.0? 

Bieżący program ma układ, pozwalający na permanentne realizowanie założeń. Zawiera on propozycje zarówno dla wspólnoty, jak i do pracy indywidualnej. W swojej podstawowej idei zachęca do comiesięcznych spotkań (szczególnie w ramach Pierwszych Piątków Miesiąca), przyjmujących następujący schemat: 

a. Spotkanie wprowadzające
b. Nabożeństwo adoracyjne, wspólnotowy rachunek sumienia
c. Spowiedź indywidualna
d. Wspólnotowe Uwielbienie 
e. Eucharystia. 

Wśród materiałów, które mogą stać się pomocą dla prowadzących są: plakat - zaproszenie, scenariusz spotkania wprowadzającego, konferencja pogłębiająca, propozycja nabożeństwa adoracyjnego (wraz z rachunkiem sumienia), komentarze do Mszy Świętej oraz "pamiątki" w formie małych zakładek o nazwie "I promise", zawierające fragmenty biblijne. 

Oprócz spotkań comiesięcznych Serce 2.0 zawiera także propozycje dla tych, którzy "chcą więcej": 

a. Spotkanie formacyjne w grupach 
b. Kulturalna Akademia Serca (KAS-a) - dodatkowe spotkanie filmowe wraz z omówieniem; filmy pośrednio związane są z tematem danego miesiąca 
c. Medytacje do indywidualnego wykorzystania. 

Program w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży www.kdm.org.pl, gdzie można również zapoznać się z video komentarzami do czytań niedzielnych (podobnie jak to proponował w Cz@t ze Słowem!) oraz pobrać filmy - wywiady ze znanymi osobami zapraszającymi do realizacji Serca 2.0 

 

Kto patronuje Sercu 2.0

Szczególnym Patronem jest święty Jan Paweł II, przy którego grobie autorzy prosili o opiekę i błogosławieństwo podczas przygotowania i realizacji programu. Jemu także zawierzyli ludzi młodych oraz tych wszystkich, których serca zaczną bić według rytmu Serca 2.0. 

 

KDM news: diecezje


Wiadomości Światowych Dni Młodzieży


Serwis radiowy - najświeższe i najciekawsze relacje z przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016.

Serwis realizowany przy współpracy Radia Warszawa.


15-07-2016 Wiadomości ŚDM.
Pobierz (9.23 MB)

Wszystkie wydania serwisu »

     
 

 Partnerzy serwisu

>