1 2
przygotowania duchowe do śdm Kraków 2016
 
aktualności z diecezji
Katecheza Biskupa Polowego o Bożym Miłosierdziu


Biskup Józef Guzdek wygłosił katechezę dla młodzieży z grup przybyłych z kilku miejsc Polski w parafii pw. Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Oficerskim w Krakowie.  W wygłoszonej nauce bp Guzdek zachęcał młodzież do częstego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Ordynariusz Wojskowy odprawił Mszę św. oraz odpowiadał na pytania młodych ludzi.

Na początku katechezy bp Guzdek zwrócił uwagę, że na kartach Ewangelii Jezus wielokrotnie spotyka się, dotyka i dociera słowem do serc rozmówców.  - Dotknięcie słowem, miłosierne spojrzenie powodują przemianę serc wielu ludzi – powiedział. Biskup Polowy podkreślił, że także i dziś Jezus dotyka każdego i każdą z nas w sakramencie pokuty, gdy człowiek staje w prawdzie wobec Boga, mówiąc „Ojcze zgrzeszyłem”.

Kaznodzieja nawiązał do św. Faustyny Kowalskiej, nazywanej sekretarką Bożego Miłosierdzia i przytoczył fragmenty jej objawień zawartych w Dzienniczku, w których opisuje znaczenie spowiedzi oraz wskazania Jezusa związane ze spowiedzią. - Wielu ludzi ma zaszczepiony w sercach i umysłach niewłaściwy obraz Boga. Wyzbycie się lęku przed Bogiem jest warunkiem dobrego skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania – powiedział.Zdaniem ordynariusza wojskowego do spowiedzi przychodzimy w pierwszej kolejności, aby uleczyć rany, zadane Bogu i bliźnim. - Podczas spowiedzi wyznaję Bogu, że go zraniłem, mówię o zranieniach bliźnich i uświadamiam sobie jak grzech zranił mnie samego. Pozostaną po nim blizny i ślady, ale spowiedź to uleczenie ran – powiedział.

Biskup Guzdek podkreślił, że drugim ważnym powodem korzystania ze spowiedzi jest wychowanie serca. - Sakrament pokuty jest miejscem i czasem kształtowania naszego sumienia. Nie zatrzymujemy się tylko na tym co było, ale myślimy o tym jak być powinno. To dlatego ważna jest regularna i częsta spowiedź – powiedział.

Przywołując słowa zawarte w Dzienniczku dotyczące owocnego korzystania z sakramentu pokuty bp Guzdek przestrzegał m. in. przed nieszczerą spowiedzią, zachęcał do pokory, apostolstwa słowem i modlitwy o nawrócenie grzeszników. - Nie będąc kapłanami, możecie stać się szafarzami Bożego Miłosierdzia, jeśli modlicie się o nawrócenie grzeszników – powiedział.

Po katechezie młodzi ludzie zadawali Biskupowi Polowemu pytania. Większość z nich dotyczyła posługi biskupa Guzdka, jako ordynariusza wojskowego, pracy kapelanów wojskowych, dylematów związanych z wojną, duszpasterstwa harcerzy.  Pytającym biskup wręczał różańce, odpowiadał na pytania i żartował z rozmówcami.

Przedstawiciele młodzieży uczestniczącej w spotkaniu podziękowała Ordynariuszowi Wojskowemu i wręczyła mu bukiet kwiatów, które biskup Guzdek przekazał wraz z różańcem jednej z dziewcząt animujących scholę. Po zakończeniu spotkania z młodzieżą udał się do jednostki wojskowej, w której zakwaterowani są wojskowi pielgrzymi uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży.

Ordynariat Polowy
 


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>