1 2
przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
aktualno¶ci z diecezji
Franciszkańska 3


Okno papieskie na Franciszkańskiej 3 powitało kolejnego papieża. Pielgrzymi czekali na Ojca ¦więtego nawet osiem godzin. Musieli przyj¶ć bardzo wcze¶nie, bo nawet już o 13.00, by zmie¶cić się w niewielkim sektorze. Papież wyszedł do nich po 21.00. Chociaż spotkanie trwało tylko osiem minut, to słowa Franciszka zaskoczyły wszystkich.  

- Proszę was o chwilę ciszy - powiedział Ojcieć ¦więty do rozkrzyczanego tłumu, po czym zacz±ł opowiadać o niedawno zmarłym Macieju, wolontariuszu ¦wiatowych Dni Mlodzieży - Powinni¶my się przyzwyczaić do dobrych i złych rzeczy. Życie takie jest, kochani młodzi. Ale jest jedna rzecz, w któr± nie powinni¶my nigdy w±tpić - wiara tego chłopaka, tego naszego przyjaciela, który pracował tyle dla tych ¦wiatowych Dni Mlodziezy.

Po krótkiej modlitwie za Macieja, papież udzielił pierwszego błogosławieństwa pielgrzymom, którzy na ¦wiatowe Dni Mlodzieży i spotkanie a nim przyjechali z najdalszych nawet zak±tków ¶wiata.

 

Fot.: Dagmara Głowacka


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>