1 2
przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
aktualno¶ci z diecezji
Retrospekcja Dni w Diecezjach


Ponad 12 tysięcy ludzi zebrało się w niedzielne popołudnie na terenie Hali pod Dębowcem w Bielsku - Białej, by wspólnie ¶więtować zakończenie Dni w Diecezjach. Młodzi z różnych krajów goszczeni w naszym regionie, rodziny, które przyjęły ich pod swój dach oraz mieszkańcy naszej diecezji wspólnie ¶piewali, tańczyli, modlili się oraz radowali się z spotkania.

Modlitwa, koncerty, czas wspólnej zabawy i posiłek, czyli co¶ dla ciała i co¶ dla ducha - tak przedstawiał się plan spotkania kończ±cego czas Dni w Diecezjach. Już przed godzin± 15:00 ze wszystkich stron naszego regionu pod Halę na Dębowcu zaczęły zjeżdżać autokary z pielgrzymami i pierwsi diecezjanie. Po modlitwie odmawian± w różnych językach, by po chwili już bawić się i ¶piewać wraz z zespołem Retrospekcja. Po koncercie ze sceny wywoływano poszczególne grupy, które wiwatuj±c zaznaczały swoja obecno¶ć.

W ramach spotkania odbył się finałowy koncert Warsztatów Gospel. Międzynarodowi arty¶ci od kilku dni ćwiczyli z chętnymi wokalistami, aby wspólnie z pielgrzymami uwielbiać Boga. Był także czas indywidualnej modlitwy podczas adoracji Naj¶więtszego Sakramentu prowadzonej przez biskupa pomocniczego diecezji bielsko - żywieckiej - ks. Piotra Gregera.

W¶ród pielgrzymów, największ± goszczon± w naszym regionie grup± była młodzież z Francji z diecezji wersalskiej licz±ca ok. 1450 osób. Młodzież ta wraz z swoimi opiekunami była zakwaterowana na terenie Bielska - Białej. Mieszkali oni zarówno u rodzin jak i w szkołach. Zakwaterowanie w miejsca zbiorowego noclegu było wył±cznie na pro¶bę go¶ci. Bielskie rodziny chętnie przyjmowały pielgrzymów do własnych domów.

Ł±cznie do diecezji bielsko - żywieckiej przybyło ok. 5700 pielgrzymów z różnych stron ¶wiata.

 

Tekst: Bożena Hajduk
Fot.: Barbara Pastor


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>