1 2
przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
aktualno¶ci z diecezji
Międzynarodowo na Górze ¶w. Anny


Dzień Wspólnoty w diecezji opolskiej rozpocz±ł się uroczyst± msz± ¶więt± na Górze ¦więtej Anny. 23 lipiec to czas w którym młodzież z wszystkich kontynentów ¶wiata uczestniczyła w liturgii, by głosić w ¶wiecie posłanie Matki Boskiej Opolskiej, brzmi±ce: Otwórzmy Jezusowi drzwi serca.

Przed rozpoczęciem Eucharystii wolontariusze odegrali scenkę teatraln± przedstawiaj±ca Zwiastowanie Pańskie. Po tym rozpoczęto nabożeństwo, które poprowadził biskup Andrzej Czaja w języku łacińskim.  Ważnym elementem mszy jak i całego dnia wspólnoty był wniesiony przez młodzież na ołtarz krzyż oraz obraz Matki Boskiej Opolskiej.

- Chcemy razem wołać o pokój w ¶wiecie. Chcemy pamiętać o ofiarach przemocy na ¶wiecie. Będziemy wołać o moc wiary i Bożego Ducha w nas i o łaskę owocnego przeżycia ¦wiatowych dni Młodzieży w Krakowie – tym przesłaniem rozpocz±ł uroczysto¶ć biskup opolski. W homilii biskup nawi±zał do słów ¦w. Jana Pawła II „Abba Ojcze” jako ponadczasowe przesłanie, które my chrze¶cijanie powinni¶my wcielać w życie. Przypomniał także o koronacji obrazu Matki Boskiej Opolskiej, którego kopia była obecna podczas całej mszy na ołtarzu. Kazanie bowiem nawi±zywało do obecnej Matki Boskiej Opolskiej, która prosi każdego z nas, by wzi±ć Jezusa do siebie. W ten sposób Maryja u¶wiadamia nam co jest konieczne do bycia dojrzałym chrze¶cijaninem - jest to spotkanie. Spotkanie z osob± która nadaje życiu now± perspektywę i ukierunkowanie. Spotkanie z Jezusem.
- Być Chrze¶cijaninem znaczy Boga barć i Bogiem się dzielić – podkre¶lił biskup opolski w swojej homilii.

Po kazaniu kardynał Philippe Barbarin przewodniczył obrzędom odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Pytania zostały zadane w trzech językach, a każdy obecny odpowiadał „wierzę” w swoim ojczystym języku, po czym wspólnie od¶piewane zostało Credo. Podczas uroczysto¶ci również modlitwa wiernych została poprowadzona przez młodzież w różnych językach.

Najważniejszym i kulminacyjnym punktem tego spotkania było przekazanie zadania przez biskupa opolskiego młodzieży. W uroczystym marszu z flagami przedstawiciele dekanatów diecezji opolskiej odebrali z r±k biskupa zadanie, które brzmi: „Miłosierdzie Pana gło¶cie! Trwajcie przed Jezusem i Jemu służcie! Astare coram Te et Tibi ministrare !”

Po odebraniu zadania młodzież za¶piewała hymn ¦wiatowych Dni Młodzieży i opu¶ciła opolski Nazaret, by jak mówi Ojciec Franciszek, zrobić raban na ulicach Opola.


Sylwia Kuznik, sekcja medialna ¦DM diecezji opolskiej
 


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>