1 2
przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
aktualno¶ci z biura ¶dm
Konkurs Papieski


Jak dobrze znacie patrona ¦wiatowych Dni Młodzieży? 8 lutego ruszył pierwszy etap XII edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem „Moje Westerplatte”. To zadanie pomożecie wam sprawdzić swoj± wiedzę o osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz młodzieży polonijnej z USA.

Konkurs składa się z czterech etapów, podczas których będziecie mogli wykazać się nie tylko wiedz±, ale i lekkim piórem oraz błyskotliwym wyst±pieniem. Wszystkie starania zwieńczone będ± gal± finałow±, odbywaj±c± się tego samego dnia w każdym z regionów, podczas której zostan± wyłonieni zwycięzcy.

Niew±tpliwie jest o co walczyć, ponieważ główn± nagrod± w Konkursie jest wycieczka do Rzymu oraz indeks na wybrane kierunki studiów na kilku polskich uczelniach!

Więcej szczegółowych informacji dotycz±cych konkursu znajdziecie na stronie www.konkurspapieski.pl.
 


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>