1 2
przygotowania duchowe do śdm Kraków 2016
 
aktualności z biura śdm
Ksiądz João Chagas: odbywasz podróż wewnątrz siebie


Podróżujesz za granicę, wędrujesz, ale jednocześnie odbywasz podróż wewnątrz siebie, zmieniając wiele rzeczy w swoim życiu - to kwintesencja Światowych Dni Młodzieży, którą odkrył człowiek związany od lat z ideą ŚDM. Ksiądz João Chagas z Papieskiej Rady ds. Świeckich pracuje w sekcji młodzieżowej. To on wprowadza młodych ludzi do Watykanu na spotkania z papieżem :)

Zapytaliśmy go o to, jak przeżyć te dziewięć miesięcy, jakie pozostały do ŚDM w Krakowie.

- Dziewięć miesięcy jest jak oczekiwanie na dziecko, które jest wielkim darem Boga. Podobnie Światowe Dni Młodzieży są wielkim darem Boga dla Kościoła i świata. - mówi ksiądz João Chagas - Zawsze kiedy rodzi się dziecko jest życie! Jest nadzieja, która się odnawia w życiu rodziny. Wierzę, że to będzie nowy powiew w Kościele powszechnym. Młodzi, którzy przyjadą z całego świata, zaniosą ten płomień miłosierdzia z powrotem do swoich krajów. Kojarzę sobie też te dziewięć miesięcy z Matką Bożą, która oczekiwała na Dzieciątko Jezus.  Przeżyła ten czas w modlitwie, więc czas oczekiwania to też czas modlitwy.

Ksiądz João wie jak bardzo młodzi lubią być w drodze... dlatego ŚDM porównuje do podróży:

- ŚDM jest też pielgrzymką – piękną ale i angażującą na poziomie duchowym. Jest jak podróż! Podróżujesz za granicę, wędrujesz, ale jednocześnie odbywasz podróż wewnątrz siebie, zmieniając wiele rzeczy w swoim życiu. Tą drogą wejdziemy w Jubileusz Miłosierdzia, przygotowując się do tego mocnego doświadczenia, jakim jest Miłosierdzie Boga. Mówiąc to, chcę przypomnieć młodym, by czytali orędzie papieża na temat miłosierdzia.

Jako pracownik sekcji młodzieżowej Papieskiej Rady ds. Świeckich ksiądz João często spotyka się z ciekawymi inicjatywami młodych ludzi. Jest jednak pewien warunek, dzięki któremu te inicjatywy mają szansę zaistnieć:

- Są diecezje, które robią rzeczy bardzo kreatywne na tym poziomie przygotowań pastoralnych, np. konkursy, rzeczy kreatywne w środowisku sztuki, muzyki, teatru, kina. Można zrobić tyle rzeczy jeśli tylko da się pierwszeństwo kreatywności ludzi młodych.

Opr. i tłum.: DG


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>