1 2
przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
aktualno¶ci z biura ¶dm
Ogólnopolska pielgrzymka wolontariuszy ¦DM


Prawie pół tysi±ca osób - młodzież i osoby duchowne - odkrywali słowa patrona ¦DM Jana Pawła II: "Miejcie odwagę i¶ć pod pr±d". Na ogólnopolsk± pielgrzymkę wolontariuszy ¦wiatowych Dni Młodzieży 3 paĽdziernika do Kalwarii Zebrzydowskiej dotarli także przedstawiciele z Białorusi oraz wolontariusze długoterminowi z Kanady i Brazylii. Młodzi z entuzjazmem i wiar± pokazali, że pielgrzymowanie to stan serca, sposób życia.

Sobotnie wędrowanie rozpoczęło się Drog± Krzyżow±. Młodzi podjęli rozważania o praktykowaniu miłosierdzia. Każda diecezja w Polsce, a także księża koordynatorzy, opiekunowie mieli swój czas, aby przytulić się do lichego drewna, które ratuje życie człowieka. 
Po zakończonej Drodze Krzyżowej wolontariusze wzięli udział w konferencji pogłębiaj±cej temat pielgrzymki. Prelegent ks. dr Damian W±sek wyja¶niał, że dzisiejsze pod±żanie pod pr±d, to przede wszystkim pozwalanie, aby działał w nas Bóg. By przez nasze czyny i gesty pokazywał się innym ludziom, którzy Go nie znaj±.
Na pocz±tku Mszy ¶w. kustosz sanktuarium o. Azariasz Hess zdradził, że w¶ród złożonych wotów w kaplicy NMP Kalwaryjskiej jest pier¶cień, który bp Muskus ofiarował w intencji ¦DM.
- ¦wiatowe Dni Młodzieży nie mog± się nie udać, bo to jest Boże dzieło. Jeste¶cie skazani na sukces - podkre¶lał o. Azariasz. Bp Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ¦DM Kraków 2016 w wygłoszonym słowie zaznaczał, że wolontariat ma być pasj± życia i przenikać nasz± codzienno¶ć. Po zakończonej Mszy ¶w. młodzi zawierzyli dzieło ¦DM Matce Kalwaryjskiej i zaprosili j± na obchody w Krakowie.
Nie sam± modlitw± woontariusze żyli w czasie pielgrzymki. Był czas na obiad i przerwę kawow±, a także pracę na warsztatach Wolontariatu PLUS. Szkolenia dotyczyły pracy w grupach, działania zgodnego z temperamentem i zdolno¶ciami oraz rejestracji na wolontariat krótkoterminowy w ramach wydarzeń w Krakowie.
Muzycznym finałem pielgrzymki był niesamowicie energetyczny koncert o. Łukasza Buksy - franciszkanina, który przekonywał młodych, że każdy z nas może więcej, może bardziej, mocniej.
W¶ród uczestników nie było osoby, która wyjeżdżałaby z pielgrzymki nie ubogacona, nie zadowolona. Na fb różnych diecezji wci±ż pojawiaj± się zdjęcia, filmiki, ¶wiadectwa. Często przewijaj±cym się pytaniem jest: to kiedy następne tego typu wydarzenie? No wła¶nie?
Angelika Sitek

 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>