1 2
przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
aktualno¶ci z biura ¶dm
Konferencja prasowa na temat stanu przygotowań do ¦DM


Temat ¦wiatowych Dni Młodzieży cieszy się coraz większ± popularno¶ci± w¶ród mediów. St±d wła¶nie Katolicka Agencja Prasowa zorganizowała 28 wrze¶nia konferencję prasow±, która zgromadziła  ponad 70 dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych.

Spotkanie z dziennikarzami rozpoczęło się od prezentacji najnowszego orędzia papieża Franciszka skierowanego do młodych na XXXI ¦wiatowe Dni Młodzieży. "Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jeste¶my powołani, aby osobi¶cie go do¶wiadczyć." - pisze Ojciec ¦więty, zachęcaj±c jednocze¶nie, by młodzi na¶ladowali miłosierdzie Boga.

- Ten dokument, to co¶ absolutnie fantastycznego - powiedział Piotr Żyłka, który zaprezentował orędzie podczas konferencji prasowej. Tre¶ć orędzia to wg redaktora Deonu recepta na to, jak nie zaprzepa¶cić szansy jak± s± ¦wiatowe Dni Młodzieży, ale by przeżyć je naprawdę głęboko duchowo.  List ma bardzo osobisty akcent, w którym Franciszek pisze o swoim spotkaniu z miłosiernym Bogiem, kiedy jeszcze był nastolatkiem. Jest to bezpo¶rednie zaproszenie dla nas, by¶my odważnie otworzyli się na do¶wiadczenie miłosierdzia. Siedem razy dwa - to konkretna propozycja Ojca ¦więtego dla młodzieży. Papież zachęca, by każdego miesi±ca wybrać jedno z uczynków miłosierdzia i niejako wzi±ć je na warsztat pracy nad sob±.

Podczas konferencji wyst±pił ks. bp Artur Miziński, który zapewnił, że już w listopadzie dowiemy się, które miasta odwiedzi Ojciec ¦więty podczas swojej pielgrzymki do Polski w 2016 roku.

¦DM z "lotu ptaka" przedstawiła Dorota Abdelmoula z Komitetu Organizacyjnego ¦DM Kraków 2016. W liczbach wygl±da to naprawdę imponuj±co. Jest już ponad 350 tysięcy zarejestrowanych pielgrzymów na spotkanie z papieżem w Krakowie. Najwięcej zapisów jest z Polski, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz z Ameryki Południowej. Z kolei ponad 287 tysięcy miejsc to gotowo¶ć diecezji na przyjęcie pielgrzymów na czas "Dni w Diecezjach". Już ponad 100 tysięcy z tej puli zostało wykorzystane.


W¶ród zaproszonych prelegentów byli również młodzi przedstawiciele centrów diecezjalnych ¦DM, którzy zaprezentowali różne aspekty przygotowań do "Dni w Diecezjach" w lipcu 2016 roku.
Katarzyna Kozioł mówiła o fantastycznej inicjatywie diecezji siedleckiej, która w ramach zbiórki finansów na młodzież z Boliwii i Czadu, przygotowała projekt "Po¶więć kilometr". Akcja odniosła ogromny sukces, nie tylko w postaci ponad 400 tysięcy złotych zebranych we wszystkich parafiach diecezji w jeden dzień, ale także w postaci niezwykłej integracji wiernych, którzy zaczęli bardzo żywo interesować się tematyk± ¦DM. W tym kontek¶cie prelegentka przedstawiła także dynamizm spotkań duchowych opartych na programie formacyjnym "Serce 2.0".

Dorota Stolpe omówiła program przyjęcia pielgrzymów z za granicy w archidiecezji poznańskiej. W każdej diecezji program ten układany jest indywidualnie z wykorzystaniem walorów kultury, tradycji oraz historii danego regionu. Oczywi¶cie oczekiwanie na przyjęcie go¶ci poł±czone jest z bardzo żywym kontaktem z koordynatorami grup z za granicy. Ta współpraca to przede wszystkim wyjazdy do krajów, z których przyjad± pielgrzymi. Ważny jest też aspekt promocyjny i informacyjny, czyli strona internetowa w kilku językach obcych po¶więcona przygotowaniom do ¦DM w danej diecezji.

Radzimir Burzyński zaprezentował Prolog 4.0, czyli pomysł diecezji opolskiej na formację liderów i wolontariuszy, którzy będ± opiekowali się pielgrzymami z za granicy.- Chcemy wyprofilować nowego człowieka, obejmuj±c również tych którzy stoj± z boku Ko¶cioła - powiedział  ks. Grzegorz Suchodolski z Komitetu Organizacyjnego ¦DM, który mówił o programie przygotowań duchowych na rok 2016. Będzie on oparty na ha¶le XXXI ¦wiatowych Dni Młodzieży "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dost±pi±". Nowy program nazywa się Deo Profil i nawi±zuje do mediów społeczno¶ciowych, które oblegane przez młode pokolenie, musz± być przeniknięte również rzeczywisto¶ci± duchow±.

Zapis dĽwiękowy konferencji: http://mixlr.com/audiokai/showreel/konferencja-sdm/
Bp Artur Miziński - od 3:45
Piotr Żyłka - od 10:40
Dorota Abdelmoula - od 23:28
Dorota Stolpe - od 36:40
Katarzyna Kozioł - od 42:39
Radzimir Burzyński - od 47:43
Ks. Grzegorz Suchodolski - od 51:38
Pytania od dziennikarzy - od 59:34

Tekst: Diana Golec
Foto: ks. Krzysztof Dukielski


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>