1 2
przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
aktualno¶ci z biura ¶dm
Spotkanie koordynatorów ¦DM


W ramach przygotowania „Dni w Diecezjach”, które poprzedz± spotkanie młodzieży w Krakowie, niezbędna jest ¶cisła współpraca na wszystkich szczeblach organizacji tego wielkiego wydarzenia. Dlatego też 23 wrze¶nia w siedzibie Episkopatu Polski duszpasterze odpowiedzialni za przygotowanie ¦DM w diecezjach spotkali się z biskupem Henrykiem Tomasikiem Przewodnicz±cym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz z ks. Grzegorzem Suchodolskim Dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego ¦DM.

Przedstawiciele diecezji podzielili się ciekawymi pomysłami na rozwi±zanie różnych kwestii organizacyjnych przed „Dniami w Diecezjach”. Do¶wiadczenie pokazuje, że każde takie spotkanie owocuje potem dynamicznym wprowadzaniem tych pomysłów w innych diecezjach.
 
 
Jednym z ważniejszych tematów spotkania był zbliżaj±cy się Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. W przygotowaniu jest specjalny program duszpasterski Deo Profil. Zaprezentował go ks. Krzysztof Dukielski z KBO ¦DM. Program oparty jest na jednym z błogosławieństw a zarazem na ha¶le przyszłych ¦wiatowych Dni Młodzieży: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dost±pi±”. Elementy formacji poł±czone s± z codziennym życiem młodych ludzi, którzy sporo czasu po¶więcaj± portalom społeczno¶ciowym. St±d program ma zwracać ich uwagę na fakt, że poza rzeczywisto¶ci± wirtualn± jest również rzeczywisto¶ć duchowa. Z ich zdjęć profilowych zostanie utworzony obraz Jezusa Miłosiernego, by pokazać, że te dwa wymiary mog± się przenikać wzajemnie zamiast wykluczać.
 
 
Podczas spotkania wyst±pił także o. Mariusz Tabulski OSPPE który odniósł się do rejestracji grup pielgrzymów chc±cych odwiedzić Jasn± Górę w czasie ¦DM. Dla każdej grupy przewidziany jest konkretny program pielgrzymki, w zależno¶ci od zgłoszonych potrzeb. W¶ród zaproszonych go¶ci byli również bp. Marian Florczyk, bp Marek Solarczyk, o. Jan Góra - organizator spotkań młodych na polach lednickich oraz ks. Marek Sędek - moderator generalny Ruchu ¦wiatło-Życie.
 
 
Nie zabrakło też zaproszeń na kolejne spotkania, które maj± zdynamizować pracę w diecezjach. Jednym z nich jest Krajowe Forum Duszpasterstw Młodzieży, które odbędzie się w połowie lutego w Poznaniu i GnieĽnie. Wcze¶niej jednak, bo już w listopadzie odbęd± się w Wieliczce targi pokazowe dla pielgrzymów z zagranicy.
 
Ostatnie zaproszenie skierowane zostało do wolontariuszy sekcji medialnych ¦DM. Krajowe Biuro Organizacyjne ¦DM wraz ze Stacj± 7 przeprowadzi dla nich drug± już edycję warsztatów medialnych, na które zaproszeni s± przedstawiciele diecezji, jak i duszpasterstw młodzieży prowadzonych przez wspólnoty zakonne. Warsztaty odbęd± się w Sanktuarium Łagiewnikach 6-8 listopada. Zapisy na adres mailowy anna.salawa@sdm.org.pl przyjmowane s± do 30 paĽdziernika.
 
Diana Golec
 

 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>