1 2
przygotowania duchowe do ¶dm Kraków 2016
 
aktualno¶ci z diecezji
Warszawa: Bielany czekaj± na ¦DM


Premiera układu tanecznego do pie¶ni „Wiarę w sercu miej”, losowanie nagród, warsztaty tańca modlitewnego i bibliodramy, indyjskie malowanie henn± w ramach akcji Dni Młodych Bez Granic oraz dystrybucja gadżetów akcji Bilet dla Brata – to wszystko wydarzyło się 13 czerwca na UKSW, na kampusie na ul. Wóycickiego, w ramach spotkania Bielany czekaj± na ¦DM

W wydarzeniu wzi±ł udział ksi±dz Tomasz Zaperty – diecezjalny koordynator ¦wiatowych Dni Młodzieży, który podzielił się najnowszymi informacjami zwi±zanymi z przygotowaniami do ¦DM 2016. Był to nie tylko dzień informacyjny dotycz±cy ¦DM i zaczęta do tego aby już dzi¶ wł±czyć się w to wielkie dzieło, ale również okazja do wspólnej modlitwy w intencji owocnych przygotowań do wydarzeń czekaj±cych nas za rok w Krakowie. O 11.00 miała miejsce Msza ¶w. z udziałem ks. Jana Szubki, dziekana dekanatu bielańskiego oraz ks. Jacka Laskowskiego, duszpasterza wolontariuszy ¦DM. Wydarzenie u¶wietnił również koncert Misericordia Gospel Group, który poruszył wielu słuchaczy.

 Patronat honorowy nad wydarzeniem obj±ł kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. „Bielany czekaj± na ¦DM” to oddolna inicjatywa wolontariuszy ¦DM na Bielanach, we współpracy z Duszpasterstwem Akademickim UKSW. Do udziału w spotkaniu zaproszeni byli wszyscy zainteresowani tematem ¦wiatowych Dni Młodzieży, za¶ w sposób szczególny mieszkańcy Bielan.

 Działania wolontariuszy wsparli m.in. Urz±d Dzielnicy Bielany oraz Miasto Stołeczne Warszawa, Krajowe Biuro Organizacyjne ¦DM, Akademicka Wspólnota Ewangeliczna Woda Życia, Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka i Zespół Filoi. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Warszawa oraz tygodnik „Niedziela”.

Szczegółowa relacja ze spotkania będzie dostępna niebawem na stronach www.sdm2016.weebly.com oraz na www.wolontariusze.waw.pl


 


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu

>