Już nie gospodarze, tylko goście
W mundurze do Matki
Retrospekcja Dni w Diecezjach
Pielgrzymi z Francji w parafii garnizonowej w Gliwicach
Niedziela w Betanii
Most łączący pielgrzymie serca
Zainaugurowano wojskową część ŚDM
Międzynarodowo na Górze św. Anny
Ślub pary z Libanu podczas Dni w Diecezjach
Stary Sącz zapłonął entuzjazmem młodych!