1 2 3
 
#DZIEJESIE
Ostateczne wyniki projektu BILET DLA BRATA


Projekt Bilet dla Brata jest inicjatyw± polskiej młodzieży, która zbierała fundusze na swoich rówie¶ników z 10 krajów ze wschodu Europy i Zakaukazia, by ci mogli uczestniczyć w ¦wiatowych Dniach Młodzieży Kraków 2016.

W ci±gu ponad 2 lat trwania projektu udało się zebrać prawie 1,7 mln zł. Zgłosiło się 121 grup z 10 krajów – ł±cznie 4 364 osoby zainteresowane dofinansowaniem pobytu w Krakowie podczas ¦DM.

Dzięki darczyńcom z Polski i całego ¶wiata udało się opłacić pakiety pielgrzyma dla 2 673 młodych osób ze wschodu. Oznacza to, że 61,3% wszystkich potrzebuj±cych, którzy się do nas zgłosili otrzymali dofinansowanie polegaj±ce na opłaceniu im pakietu pielgrzyma – czyli kompletnego utrzymania w czasie wydarzeń centralnych podczas ¦wiatowych Dni Młodzieży.

Ponad połowa zgłoszonych grup i ok 60% z wszystkich beneficjentów programu Bilet dla Brata pochodzi z Ukrainy.
 


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu