1 2 3
 
AKTUALNO¦CI
Szkolenie, które nie powinno się przydać


Jak być bezpiecznym podczas ¦DM? Jak zapobiec wybuchom paniki? Po czym poznać osobę niebezpieczn±? Na te pytania odpowiedzi szukali wolontariusze ¦DM diecezji radomskiej podczas szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, prowadzonego przez policję, straż pożarn± i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – Nie chcemy nikogo straszyć, ale uwrażliwić na wszelkie możliwe sytuacje – podkre¶lali prowadz±cy.

Szkolenie, które odbyło się 18 czerwca, było już drugim spotkaniem tego typu. Pierwsza edycja odbyła się w maju. Ł±cznie w obu szkoleniach uczestniczyło prawie 200 wolontariuszy. – Bardzo się cieszymy, że wolontariusze przyszli na to szkolenie – przyznał ks. Mariusz Wilk, koordynator diecezjalnych przygotowań do ¦DM. – Jeszcze bardziej cieszy nas tak pozytywna odpowiedĽ na potrzebę tego szkolenia ze strony służb. Tak naprawdę to oni wyszli z propozycj± spotkania, nawet nie ze względu na odgórne rozporz±dzenia, ale z troski o nasze bezpieczeństwo, żeby otworzyć nam oczy – dodał ks. Wilk.

Pierwsz± czę¶ć spotkania poprowadziły panie policjantki i psycholog policyjny. Wolontariusze dowiedzieli się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia wybuchem paniki. Ponadto przypomnieli sobie o najważniejszych zasadach ruchu drogowego oraz uprawnieniach służb w czasie spotkań tego typu, jakie czeka ich w lipcu.– Nie chcemy nikogo straszyć, ale musimy być gotowi na każd± sytuację – wyja¶nił strażak, p. Michał Urlik. Najważniejsze jest pamiętanie o własnym bezpieczeństwie, szczególnie wtedy, gdy będziecie chcieli komu¶ udzielić pomocy – dodał. Czę¶ć szkoleniowa, któr± prowadził Urlik dotyczyła pierwszej pomocy przedmedycznej. W krótkim czasie wolontariusze mieli okazję przypomnieć sobie jak udzielić takiej pomocy osobie nieprzytomnej, w sytuacji zadławienia czy udaru. – Polecam wam na czas wyjazdu do Krakowa zaopatrzyć się w telefony, których bateria wytrzyma dłużej niż 5-6 godzin – zachęcał prowadz±cy.

Jako ostatni podczas szkolenia wyst±pił pracownik ABW. W krótkim spotkaniu wyja¶nił wolontariuszom, jak reagować w sytuacji zagrożenia. np. ataku terrorystycznego. – Najważniejsze, by¶cie nie próbowali działać samodzielnie, ponieważ to może przyspieszyć wykonanie przez osobę niebezpieczn± zaplanowanego przez ni± czynu – mówił prowadz±cy. – Starajcie się nie rozpowszechniać podejrzeń, żeby nie wywołać niepotrzebnej paniki, a raczej powiadomcie o nich odpowiednie służby – dodał. Pracownik ABW posługiwał się w swoim wyst±pieniu zasad± „See something – say something” czyli „Widzisz co¶ – powiedz co¶”. Nie pozostawajcie bierni w sytuacji zagrożenia – zachęcał. – Nawet je¶li podejrzenia okaż± się niesłuszne, nie grozi wam za to odpowiedzialno¶ć karna, a zatem lepiej chuchać na zimne – dodał prelegent.

W¶ród uczestników szkolenia znalazł się Paweł Moczydłowski, wolontariusz sekcji logistycznej. – Przyznał, że tematyka kierowania ruchem czy zachowania ogólnego bezpieczeństwa na takim zbiorowym spotkaniu była mu znana. – Dobrze było jednak przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy – mówi  Paweł.

– Najbardziej utkwiło mi w pamięci zasady zachowania się w sytuacji paniki, a raczej to jak jej zapobiec: żeby zachować zimn± krew, nie wzbudzać niepotrzebnych emocji i nie tracić rozumu – mówi Ania Baran. Na szkolenie przyjechała z siostr±, Gabrysi± – obie s± wolontariuszkami w czasie Dni w Diecezji. – Przyjechały¶my na to szkolenie, bo chcemy być gotowe na każd± sytuację – wyja¶nia Gabrysia. – Również skoro przyjmujemy  pielgrzymów, to jeste¶my w pewien sposób za nich odpowiedzialni, dlatego warto było się tu pojawić – dodaje Ania.

Marcin Starzyński niedawno uczestniczył w krótkim kursie pierwszej pomocy. – Dowiedziałem się jak w sytuacji zagrożenia kontaktować się ze służbami  – mówi. – W sytuacji zagrożenia trudno opanować emocje i przypomnieć sobie numery alarmowe i zasady przekazywania informacji, więc dobrze było sobie takie podstawy przypomnieć – dodaje.

W lipcu do Radomia i okolicznych miejscowo¶ci przyjedzie ponad 1,5 tysi±ca pielgrzymów zza granicy. Niemal drugie tyle młodych z diecezji pojedzie z nimi na spotkanie z papieżem do Krakowa. Wcze¶niej kilka tysięcy młodych weĽmie udział w tzw. Tygodniu Misyjnym czyli Dniach w Diecezji.

– Mam nadzieję, że to o czym wam mówię, nie przyda wam się w lipcu – powiedział na koniec szkolenia z pierwszej pomocy p. Michał Urlik, strażak. – Życzę wam bezpiecznego spotkania – dodał.

Otyli Brendel
Sekcja Medialna ¦DM w diecezji radomskiej
 


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu