1 2 3
 
AKTUALNO¦CI Z BIURA ¦DM
Are you ready to say YES?


W zwi±zku ze zbliżaj±cym się wielkim ¶więtem nie tylko młodzieży, ale też wszystkich chrze¶cijan z całego ¶wiata, jakim będ± ¦wiatowe Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016, Komitet Organizacyjny ¦DM organizuje cykl niezwykłych koncertów, pod tytułem:

Are you ready to say YES? Rozgrzewka przed ¦DM

31 maja (wtorek), o godz. 19:00 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie

03 czerwca (pi±tek), o godz. 19:00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

10 czerwca (pi±tek), o godz. 19:00 w Hali Stulecia we Wrocławiu

12 czerwca (niedziela), o godz. 19:00 w Hali Torwar w Warszawie
 

Koncert będzie dedykowany ¦wiatowym Dniom Młodzieży, a w szczególno¶ci idei wolontariatu ¦DM.

Dla ¦DM zagraj± takie zespoły i wykonawcy, jak:

TGD z now± płyt±, NiemaGOtu, Arkadio, Maleo Reggae Rockers, ks. Jakub Bartczak.

Bilety na koncerty można nabyć na eventim.pl i ticketpro.pl.

Dochód z koncertów zostanie przeznaczony na ¦wiatowe Dni Młodzieży Kraków 2016.


 

KDM news: diecezje


     
 

 Partnerzy serwisu