Życie we wspólnocie - Więcej niż "Znajomi"

Przez chrzest zostali¶my wł±czeni we wspólnotę Ko¶cioła. Ta więĽ jest zobowi±zaniem, ale także łask±. Pierwszy, bardzo konkretny znak naszej ł±czno¶ci ze wspólnot± dokonał się wła¶nie podczas sakramentu chrztu. Słowa kapłana i znak krzyża na czole - gest błogosławieństwa, udzielony przez celebransa, a także przez rodziców i chrzestnych. Można by powiedzieć, że w tamtej chwili mówili oni: „Żyj szczę¶liwie. Witaj we wspólnocie. Możesz na nas liczyć”. ¦wiatowe Dni Młodzieży to spotkanie młodego Ko¶cioła. Nikt nie powinien być anonimowy, czuć się wyobcowany albo odtr±cony. 

<< Wyprofiluj się - to znaczy, podejmij dzieła miłosierdzia na wzór ¶więtych. Pomog± Ci w tym rekolekcje z Łagiewnik.

 
Do pobrania - Czerwiec 2016
Rozważania do koronkiROZWAŻANIA DO KORONKI
Więcej, niż znajomi
(0.28 MB)
     
 

 Partnerzy serwisu