Człowiek jest grzeszny i przez grzech oderwany od Boga - Uwaga wirus

Wielu ludzi skarży się, że nie potrafi± uwierzyć, że s± przez Boga kochani. Przeciwko tej prawdzie ¶wiadcz± ich cierpienia, doznana niesprawiedliwo¶ć czy inne postaci krzywdy i zła. Teza Chrystusa jest inna: to grzech skutecznie oddziela nas od do¶wiadczenia Bożej miło¶ci. W ten stan wprowadzamy się sami, ale sami nie potrafimy się z niego wyzwolić. Podczas chrztu ¶więtego w naszym imieniu wyrzekli się grzechu nasi rodzice. Wyparli się także szatana – głównego prowokatora do grzechu. Dokonuj±c osobi¶cie aktu wyrzeczenia się grzechu i szatana w gruncie rzeczy przyznajemy rację Bogu, że nieposłuszeństwo wobec Niego jest Ľródłem naszego zamknięcia na Jego miło¶ć.

<< Wyprofiluj się - to znaczy, podejmij dzieła miłosierdzia na wzór ¶więtych. Pomog± Ci w tym rekolekcje z Łagiewnik.

 
Do pobrania - Styczeń 2016
     
 

 Partnerzy serwisu