wOlnO¦Ć - ogarnij się!

Przykładem kogo¶, kto chciał się „wylansować” był bogaty młodzieniec: co mam czynić, aby osi±gn±ć życie wieczne?

Wiedział intelektualnie wszystko, zachowywał wiele norm – ale przegrał ze swoj± wolno¶ci±: je¶li chcesz – sprzedaj – rozdaj – i pójdĽ za Mn±. Nie poszedł, bo nie potrafił zarz±dzać swoimi dobrami; umiał je zdobywać i pomnażać, ale nie był wolny w ofiarowaniu.

Mentalno¶ć niewolnika dóbr często góruje i dzisiaj nad życiem wielu młodych. Wyzwolić się ku wolno¶ci dzieci Bożych – ogarn±ć wszystko, co mam, aby służyło wspólnemu dobru.

 
Do pobrania - Maj 2014
     
 

 Partnerzy serwisu