odpowiedzialno¦Ć - zaloguj się!

Wobec ¶wiata nie wolno być biernym. Stanie z boku, patrzenie na zło, krzywdę, nie podejmowanie dobra jest sprzeczne z duchem nauki Jezusa. Obraz S±du Ostatecznego pokazuje jak wła¶ciwie powinno wygl±dać ID ucznia Jezusa. Otwarte oczy, serce, kieszeń, a także każdy czyn, podjęte zadanie to wyraz spełniania się w wielkim dziele budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Nie rezygnuj. Walcz jak Abraham nie tylko o pięćdziesięciu, ale nawet dziesięciu, czy pięciu sprawiedliwych. Walcz jak Mojżesz, który dziesięciokrotnie wracał do faraona, aby służyć narodowi. Zaloguj się! Jezus wzywa do odpowiedzialno¶ci.

 
Do pobrania - Listopad 2014
     
 

 Partnerzy serwisu