bunt - raban

Do swoistego buntu w Ko¶ciele wezwał młodych sam papież Franciszek. WyraĽnie mówił o tym podczas ¦wiatowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Mówił wtedy: idĽcie, róbcie raban; chcę, aby was było słychać w diecezjach; idĽcie, bez obawy.

Młodzi mog± (i powinni) wzi±ć pewne rzeczy w swoje ręce, staj±c się posłańcami „rabanu”.

Jezus (w tym znaczeniu) też wielokrotnie czynił raban: wypędzał kupców ze ¶wi±tyni, jadał z celnikami i grzesznikami, bronił jawnogrzesznicy, uzdrawiał w szabat, ignorował nawet swoj± Matkę (zagubienie w ¶wi±tyni; moimi braćmi i moj± matk± s± ci ...); robił raban nawet na krzyżu, przebaczaj±c wszystkim i kanonizuj±c jako pierwszego ¶więtego Dobrego Łotra. Czasem bunt może wnie¶ć co¶ pozytywnego, prowadzić do rozwoju.

 
Do pobrania - Czerwiec 2014
     
 

 Partnerzy serwisu