1 2 3

¦wiatowe Dni Młodzieży -

 
 
AKTUALNO¦CI Z DIECEZJI
 

 
CENTRUM DIECEZJALNE [zobacz/ukryj]
KALENDARZ WYDARZEŃ

20 lipca
Przyjazd pielgrzymów

Wolontariusze pomagaj± w dotarciu 700 pielgrzymów do przydzielonych parafii. Grupy młodych ludzi przyjad±, m.in. z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Niemiec, Angoli.


21 lipca
Dzień kultury i pielgrzymowania

Atrakcj± w tej diecezji s± naturalne walory krajobrazowe ziem. Dlatego organizatorzy zaprosz± go¶ci na rejsy jachtami, spływy kajakowe, czy koncerty rodzimych zespołów. Pielgrzymi przejd± też Szlakiem Papieskim im. Jana Pawła II. Po pielgrzymce młodzież weĽmie udział w "Wieczorze kultury polskiej i regionalnej" oraz zje kolację na malowniczych Wigrach.


22 lipca
Dzień miłosierdzia

Jest to czas pełnienia dzieł miłosierdzia we współpracy z miastem, powiatem, gmin± (odwiedziny chorych w szpitalach i niepełnosprawnych dzieci w domu sióstr Benedyktynek, przygotowanie posiłków dla bezdomnych i pomoc w domach pensjonariuszy).


23 lipca
Dzień wspólnoty

Tego dnia odbędzie się spektakl „U Ľródeł przyszłej chwały” w reż. ks. Mariusza Pawliny - spektakl przygotowany przez młodzież, opowiadaj±cy o owocach chrztu Polski z mocnym akcentem dotycz±cym chrystianizacji Mazur. Tego wieczornu odbęd± się też koncerty zespołów młodzieżowych (także go¶ci).


24 lipca
Dzień w rodzinie

Tego dnia pielgrzymi spędzaj± czas z rodzinami, a w parafiach odbęd± się pikniki z takimi atrakcjami, jak konkurencje sportowe, gry i zabawy.


25 lipca
Kierunek Kraków!

Po ¶niadaniu u rodzin i wspólnej modlitwie go¶cie zostan± pożegnani, by udać się na ¦wiatowe Dni Młodzieży w Krakowie.


 
 
     
 

 Partnerzy serwisu