1 2 3

¦wiatowe Dni Młodzieży -

 
 
AKTUALNO¦CI Z DIECEZJI
Folk Day
Wczorajsze spotkanie we Włocławku było pierwszym z wydarzeń zaplanowanych podczas „Dni w Diecezji” i zgromadziło przed włocławsk± Hal± Mistrzów 2 tysi±ce młodych ludzi z naszej diecezji i z zagranicy.
Czytaj dalej »
Powitano ich chlebem i sol± – pielgrzymi w diecezji włocławskiej
„Przyjechali¶my tu, aby poznać Polskę, jej ludzi, wiarę i wspaniał± historię. Przybywamy do serca waszego kraju, jego kultury i wielkiej pobożno¶ci tutejszej ludno¶ci – do Matki Boga. Poza tym jeste¶my w ojczyĽnie ¶w. Jana Pawła II, którego przecież poznali¶my przez jego wieloletni pontyfikat. Widzimy tutaj siłę wiary”
Czytaj dalej »
¦piewem i tańcem przywitano pielgrzymów z Kazachstanu w Koninie
"Chcieli¶my w sposób jak najrado¶niejszy przywitać naszych go¶ci z Kazachstanu, którzy wraz z nami będ± przeżywać ‘Dni w Diecezji’ i ¦wiatowe Dni Młodzieży w Krakowie! Ze ¶piewem, tańcem i oklaskami spotkali¶my się z naszymi nowymi przyjaciółmi!"
Czytaj dalej »
Argentyna we Włocławku
Pierwsza grupa na ¦DM dotarła do diecezji… przez Stambuł – na dzień przed puczem „Jeste¶my szczę¶liwi, że w Roku Miłosierdzia możemy przyjechać do Polski, do ojczyzny ¶w. Jana Pawła II, który był papieżem Miłosierdzia i tutaj przeżyć ¦DM – najważniejszy moment Roku ¦więtego” – mówili młodzi Argentyńczycy, którzy jako pierwsi go¶cie ¦wiatowych Dni Młodzieży zawitali do diecezji włocławskiej.
Czytaj dalej »
Włocławek zaprasza na koncert z racji ¦DM!
Folk Day to koncert nawi±zuj±cy do kultury Polskiej, kultury diecezji, a także kultury Włocławka.
Czytaj dalej »
 

 
CENTRUM DIECEZJALNE [zobacz/ukryj]
KALENDARZ WYDARZEŃ

20 lipca
Przyjazd pielgrzymów

Blisko tysi±c osób z 14 krajów ¶wiata będzie go¶cić w diecezji włocławskiej w ramach Dni w Diecezjach. Dla go¶ci zagranicznych przygotowane s± pakiety upominkowe, w których znajd± się: koszulka diecezjalna ¦DM, kubek, chusta pielgrzyma, magnes, gumowa bransoletka, album o Apostołach Miłosierdzia.
 


21 lipca
Folk day

Na ten dzień zaplanowane jest zwiedzanie Włocławka w grupach. Pielgrzymi będ± mogli zobaczyć, m.in. Bazylikę Katedraln±, Muzeum Diecezjalne, Seminarium Duchowne, miejsce męczeńskiej ¶mierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. A w ramach Festiwalu Młodych pielgrzymi wezm± udział w koncercie.


22 lipca
Mercy is in You!

Młodzież spotka się tego dnia w Głogowcu, gdzie zwiedzi dom ¶w. Faustyny Kowalskiej i uczci jej relikwie. Pielgrzymi posłuchaj± też koncertu pie¶ni o Miłosierdziu Bożym w wykonaniu chórów i orkiestr Ziemi ¦winickiej.


23 lipca
Mary’s day

Najważniejszym wydarzeniem dnia jest wyjazd pielgrzymów do Lichenia, gdzie zwiedz± Bazylikę Matki Bożej Licheńskiej i wezm± udział w uroczystej mszy ¶w. Wieczorem będzie możliwo¶ć prezentacji kultury tych krajów, z których pochodz± go¶cie.


24 lipca
Poznaj nasz± mał± ojczyznę

Ten dzień, to czas rekreacji - pielgrzymów czeka imprezy sportowe i kulturalne: mecz piłki nożnej, koncert, zabawy plenerowe, ognisko lub grill.


25 lipca
Wyjazd do Krakowa

Po ¶niadaniu u rodzin i wspólnej modlitwie go¶cie zostan± pożegnani, by udać się na ¦wiatowe Dni Młodzieży w Krakowie.


FOTOALBUMY
Folk Day

 
 
     
 

 Partnerzy serwisu