¦DM   KDM   BDB   KONTAKT   
 
   Start    12/2013   1/2014   2/2014   3/2014   4/2014   5/2014   6/2014   7/2014   8/2014   9/2014   10/2014   11/2014  
     

BDB -> Bilet dla Brata

Bilet dla Brata (BdB) - to projekt polskich wolontariuszy ¦DM, którego zadaniem jest utworzenie dzieła pomocy młodym pielgrzymom ze Wschodu, pragn±cym przyjechać na ¦wiatowe Dni Młodzieży do Polski w 2016 r.

Cele projektu:
- konkretna odpowiedĽ na słowa biskupów, by zatroszczyć się o młodych ze Wschodu,
- uczenie współodpowiedzialno¶ci za Ko¶ciół Powszechny,
- zbiórka funduszy dla pielgrzymów ze Wschodu,
- aktywizacja osób „niezwi±zanych” z ¦DM, m.in. osób starszych i ogółu parafian.

Beneficjenci:
- beneficjentami projektu s± grupy duszpasterskie z Europy Wschodniej i Zakaukazia: Armenia, Azerbejdżan, Białoru¶, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan.

Realizacja:
- rozpoczęcie projektu: 13 kwietnia 2014 (Niedziela Palmowa),
- pierwszy produkt: płyta okoliczno¶ciowa z okazji kanonizacji Jana Pawła II,
- kolejne produkty: ikony ¶w. Jana Pawła II, film "Cyrenejczycy", kubki, torby okoliczno¶ciowe ,
- możliwo¶ć wsparcia projektu poprzez bezpo¶redni± wpłatę na konto, z możliwo¶ci± zadecydowania, na który kraj maj± być przeznaczone wpłacana ¶rodki:
   ARMENIA - tytuł wpłaty: AM000
   AZERBEJDŻAN - AZ000
   BIAŁORU¦ - BY000
   GRUZJA - GE000
   KAZACHSTAN - KZ000
   KIRGISTAN - KG000
   LITWA - LT000
   MOŁDAWIA - MD000   
   ROSJA - RU000
   TADŻYKISTAN - TJ000   
   TURKMENISTAN - TM000   
   UKRAINA - UA000       
   UZBEKISTAN - UZ000   
   BILET DLA BRATA (wpłaty ogólne) - BDB000

Parafie, diecezje, szkoły i inne podmioty zapraszamy do adoptowania konkretnych grup ze Wschodu, które przygotowuj± się do ¦DM. Odpowiednie kody (tytuły wpłat) można znaleĽć na stronie projektu.

Strona projektu: www.biletdlabrata.pl; https://www.facebook.com/biletdlabrata.

Informacje o projekcie w języku angielskim na stronie www.biletdlabrata.pl/en.

Logo projektu BdB

  

KDM news

¦DM: teksty wszystkich wyst±pień papieża Franciszka [PDF]
Przesłanie papieża Franciszka do młodych na ¦DM
Yes, we can!
Hybrydy do zadań specjalnych
Darmowe wej¶ciówki na Campus Misericordiae
BISKUPI DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Zróbmy raban! Niezbędnik na ¦wiatowe Dni Młodzieży
Are you ready to say YES?
Patronat KDM:
¦więto Młodych w całej Polsce!
Konkurs Papieski
Wielka odprawa czyli Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
Z Wami jestem chrze¶cijaninem
Brazylia: Do Krakowa przez Rio
Orszak Trzech Króli w drodze na ¦DM
DeoProfil - program przygotowań duchowych do ¦DM 2016
Franciszek
Hymn ¦DM w wersji electro house? Czemu nie!
OdnaleĽć własny styl i podbić media

zobacz

Cz@t ze Słowem! - słowo wstępne Kardynała Dziwisza
Cz@t ze Słowem! - wprowadzenie do programu
Kalendarz peregrynacji Krzyża ¦DM
Oficjalna modlitwa ¦DM 2016
Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ¦DM
Przygotowania do ¦DM 2016 (prezentacja)
¦DM - laboratorium nowej ewangelizacji
Rok Wiary - serwis www