¦DM   KDM   BDB   KONTAKT   
 
   Start    12/2013   1/2014   2/2014   3/2014   4/2014   5/2014   6/2014   7/2014   8/2014   9/2014   10/2014   11/2014  
     

aktualno¶ci

"Cyrenejczycy" - pomoc duszpasterska i kolejna cegiełka na rzecz BdB!

 "Cyrenejczycy" to film dokumentalny autorstwa Alicji Waszczuk, opowiadaj±cy o młodzieży towarzysz±cej krzyżowi ¦wiatowych Dni Młodzieży. Zrealizowany podczas spotkania młodych w Sydney w 2008 r. i ilustrowany ¶wiadectwami polskich pielgrzymów i wolontariuszy, jest znakomit± zachęt± do wł±czenie się w trwaj±ce przygotowania do ¦DM Kraków 2016. 


Alicja Waszczuk mówi: 
Głównym przesłaniem tego 30 min filmu jest ukazanie piękna i sensu pielgrzymowania młodych ludzi z Krzyżem aż po krańce ziemi w kontek¶cie całego bogactwa duchowego, które w sobie nios± ¦wiatowe Dni Młodzieży. Uniwersalne przesłanie filmu podtrzymuje jego aktualno¶ć i dzi¶. Ukazuje bowiem entuzjastyczne ¶wiadectwo żywej wiary ludzi młodych, ich duszpasterzy, osób konsekrowanych i ¶wieckich uczestnicz±cych, w tym przypadku, w XXIII ¦wiatowych Dniach Młodzieży w Sydney w 2008 roku. Ten prosty 40 kilogramowy, 3.7 metrowy drewniany Krzyż ¦DM, podarowany młodzieży ¶wiata w 1984 roku przez Ojca ¦w. Jana Pawła II - nazywany Krzyżem ,,Młodych'', ,,Pielgrzymuj±cym", Krzyżem ,,Trzeciego Tysi±clecia"– jest wiod±cym symbolem ¦wiatowych Dni Młodzieży, obok Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. I to Krzyż ¦DM niesiony na ramionach Młodych stał się poniek±d wizualnym ‘spoiwem’ filmu.

Film "Cyrenejczycy" jest już dostępny za po¶rednictwem Krajowego Biura ¦DM. Zamówienia można składać, pisz±c na adres: anna.salawa[at]sdm.org.pl

Dochód z płyty zostanie przeznaczony na cel Biletu dla Brata. 

KDM news

¦DM: teksty wszystkich wyst±pień papieża Franciszka [PDF]
Przesłanie papieża Franciszka do młodych na ¦DM
Yes, we can!
Hybrydy do zadań specjalnych
Darmowe wej¶ciówki na Campus Misericordiae
BISKUPI DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Zróbmy raban! Niezbędnik na ¦wiatowe Dni Młodzieży
Are you ready to say YES?
Patronat KDM:
¦więto Młodych w całej Polsce!
Konkurs Papieski
Wielka odprawa czyli Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
Z Wami jestem chrze¶cijaninem
Brazylia: Do Krakowa przez Rio
Orszak Trzech Króli w drodze na ¦DM
DeoProfil - program przygotowań duchowych do ¦DM 2016
Franciszek
Hymn ¦DM w wersji electro house? Czemu nie!
OdnaleĽć własny styl i podbić media

zobacz

Cz@t ze Słowem! - słowo wstępne Kardynała Dziwisza
Cz@t ze Słowem! - wprowadzenie do programu
Kalendarz peregrynacji Krzyża ¦DM
Oficjalna modlitwa ¦DM 2016
Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ¦DM
Przygotowania do ¦DM 2016 (prezentacja)
¦DM - laboratorium nowej ewangelizacji
Rok Wiary - serwis www