¦DM   KDM   BDB   KONTAKT   
 
   Start    12/2013   1/2014   2/2014   3/2014   4/2014   5/2014   6/2014   7/2014   8/2014   9/2014   10/2014   11/2014  
     

aktualno¶ci

Polski RABAN w Watykanie (fotorelacja)

Nauczyli tańczyć poloneza delegatów z ponad 100 krajów ¶wiata. Podczas liturgii Niedzieli Palmowej w Watykanie, szli w procesji z palmami i odbierali symbole ¦DM od brazylijskiej młodzieży. Na koniec przekonali papieża, by zatrzymał papamobile i do nich podszedł. Delegacja polskiej młodzieży zrobiła, jak powiedziałby Ojciec ¦więty Franciszek, "raban" w Watykanie.

Dwa autokary, 103 osoby, i prawie 48 godz. w podróży. Przedstawiciele polskich diecezji wyjechali do Rzymu, gdzie wzięli udział w spotkaniu delegatów komitetów ¦DM z ponad 100 krajów, zainicjowanym przez Papiesk± Radę ds. ¦wieckich. Celem spotkania było podsumowanie dni młodzieży w Rio i wymiana informacji na temat przygotowań do ¦DM w Polsce. Polski wieczór, z udziałem polskiej młodzieży, okazał się prawdziwym sukcesem.

Najważniejszym celem wyjazdu był jednak udział w uroczysto¶ciach Niedzieli Palmowej na pl. ¦więtego Piotra, podczas których młodzież z Brazylii przekazała Polakom krzyż ¦DM i ikonę Maryi – oficjalne znaki, towarzysz±ce spotkaniu młodych i wcze¶niejszym przygotowaniom. Polacy znów przykuli uwagę. Nie tylko biało-czerwonymi koszulkami z napisem „we are waiting for you in Poland”, ale też pięknym ¶wiadectwem wiary, kiedy w¶ród okrzyków rado¶ci, uklękli wokół krzyża ¦DM do wspólnej, spontanicznej modlitwy.

Dzi¶ (14 kwietnia) wracaj± do Polski, wioz±c nie tylko symbole ¦wiatowych Dni Młodzieży, ale też wspomnienia niezwykłego spotkania z papieżem...

***
 „VEN AQUI!”

Na placu ¦więtego Piotra kończ± się uroczysto¶ci Niedzieli Palmowej. Tuż przed odjazdem, papież niespodziewanie wysiada z papamobile i podchodzi do Brazylijczyków, którzy przekazywali Polakom krzyż i ikonę ¦DM. Po drugiej stronie ołtarza, ¶piewa i wiwatuje polska delegacja. W pewnym momencie Polacy przerywaj± ¶piew i zaczynaj± wołać po prostu: „Ven aqui! - ChodĽ tutaj!” Jeden z księży wyjmuje z plecaka biało-czerwon± koszulkę polskiej delegacji:

 - Jeszcze jej nie zakładałem. Będzie dla papieża! – mówi z przekonaniem.

Po dłuższej chwili, Franciszek wraca do samochodu i z daleka pozdrawia Polaków. „Ven aqui! Ven aqui!” - wzmaga się okrzyk, a stoj±cy w pobliżu gwardzista daje znak ręk±, by wołać jeszcze gło¶niej. Papamobile rusza. „Ven aqui! Ven aqui!”. Kolejny raz ojciec ¶więty spogl±da w stronę Polaków i daje znak ręk±, by zatrzymać pojazd. Schodzi po schodkach i podchodzi do wiwatuj±cych Polaków.

- Polska delegacja – mówi spokojnym tonem i rozkłada ręce w ge¶cie zaproszenia.

 Z PAPIEŻEM POD RĘKĘ

„Podałam mu polsk± koszulkę, a on wzi±ł mnie pod rękę i ruszył w tłum” - Dorota z biura organizacyjnego ¦DM była jedn± z pierwszych osób, które podeszły do papieża.

Ania, która w Krajowym Biurze Organizacyjnym ¦DM pracuje od wielu lat, otrzymała od papieża wyj±tkowe błogosławieństwo: „Kiedy zauważył, że jestem w ci±ży, pobłogosławił mnie i dzieci±tko. I zapytał, kiedy się urodzi i jakie imię wybrali¶my.”
„Tego spotkania nie zapomnę do końca życia – dodaje Angelo, który odbierał krzyż ¦DM, jako delegat diecezji warszawsko-praskiej – Udało mi się ucałować jego pier¶cień. Miałem łzy w oczach.”

 „Trzymał mnie za rękę i co¶ do mnie mówił – opowiada Kamil, pilot pielgrzymki polskiej delegacji – Ale byłem tak przejęty, że zrozumiałem tylko jego słowa: don't cry, don't cry!”

 „Do sutanny miałem przypięt± żółto-niebiesk± wst±żkę – wspomina ks. Grzegorz Nazar, grekokatolik – Spojrzał na mnie i widziałem, że zauważył wst±żkę. Powiedziałem: Dziękuję Wasza ¦wi±tobliwo¶ć za modlitwę za Ukrainę i za słowa solidarno¶ci. Odpowiedział: Ty też się pomódl! Rozpłakałem się”.

„Gdy wzi±ł mnie za rękę, zamurowało mnie – u¶miecha się Natalia z archidiecezji gdańskiej – Spontanicznie, powiedziałam po hiszpańsku: Dziękuję ci, bracie, za twoj± pracę w Ko¶ciele. A on powiedział: dziękuję i Tobie”.

 „Ochroniarze nie chcieli mnie przepu¶cić – mówi Kinga, z Warszawy – Więc podeszłam z boku i zawołałam: Papa Francesco! A on wzi±ł mnie, tak za głowę, i przytulił do siebie”.

 „PRZYGOTUJCIE SIĘ DOBRZE. I DAJCIE DOBRE ¦WIADECTWO”

 Tę pro¶bę papież powtarza wielokrotnie. Kiedy orientuje się, że czę¶ć młodych ludzinie zna hiszpańskiego, pyta jedn± z dziewczyn: „Rozumiesz? To przetłumacz wszystkim: przygotujcie dobrze ¦wiatowe Dni Młodzieży. Czeka was dużo pracy”.

 WIĘKSZE, NIŻ OLIMPIADA

 Rzeczywi¶cie, ¦wiatowe Dni Młodzieży, które odbęd± się w Polsce w 2016 r., to wydarzenie na wielk± skalę. Widać to zarówno na etapie przygotowań, jak też podczas samych uroczysto¶ci.

 To spotkanie młodych, które co kilka lat odbywa się na innym kontynencie, gromadzi pielgrzymów i wolontariuszy z prawie 200 krajów ¶wiata. Dla porównania, w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi wzięły udział reprezentacje 88 państw, a podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 spotkały się drużyny z 14 krajów, wyłonionych spo¶ród 51 startuj±cych w kwalifikacjach.

 Liczba uczestników także jest imponuj±ca. W spotkaniu młodych w Brazylii latem 2013 r. uczestniczyło ponad 3,7 mln osób w różnym wieku. To więcej, niż weĽmie udział w tegorocznych Mistrzostwach ¦wiata w Piłce Nożnej w Brazylii – ich organizatorzy przewidzieli nieco ponad 3,3 mln biletów.

 Współorganizować ¦DM w Polsce może każdy Polak, niezależnie od miejsca zamieszkania. Przygotowywane z rozmachem Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 r. odbyły się na 8 stadionach w 8 polskich miastach. Podczas spotkania młodych w 2016 r., pielgrzymi przyjad± będ± przebywali na terenie całego kraju – w jednej z 44 polskich diecezji.

 Przygotowania do ¦DM trwaj± już teraz.To wielka szansa dla Polski – nie tylko ze względu na wiele propozycji duszpasterskich. To okazja do promocji naszego kraju na całym ¶wiecie. Od strony turystycznej – bo młodzi ze wszystkich kontynentów sami wybieraj±, gdzie chc± spędzić pierwsz± czę¶ć spotkania. Pod względem historycznym i kulturowym – gdyż ¦DM to nie tylko czas modlitwy, ale też bogaty program kulturalny. I wreszcie – poprzez wspomnienia, jakie na cały ¶wiat wywioz± z Polski miliony pielgrzymów.

Dorota Abdelmoula
Krajowe Biuro Organizacyjne ¦DM

RELACJA FOTOGRAFICZNA (zdjęcia: Monika Rybczyńska)

- Prezentacja prac Komitetu Organizacyjnego ¦DM 2016 (11.04.2014)
https://plus.google.com/photos/104712593876438199335/albums/6003760340735049745

- Msza ¶w. podczas spotkania z delegatami (11.04.2014)
https://plus.google.com/photos/104712593876438199335/albums/6003768763561451745

- Wieczór polski z delegatami międzynarodowymi (11.04.2014)
https://plus.google.com/photos/104712593876438199335/albums/6002679249765811489

- Niedziela Palmowa - przekazanie symboli ¦DM na Placu ¶w. Piotra (13.04.2014)
https://plus.google.com/photos/104712593876438199335/albums/6003053066615962129

- Msza ¦w. przed wyjazdem do Rzymu (Warszawa, 09.04.2014)
https://plus.google.com/photos/104712593876438199335/albums/6002648771977426465

- Msza ¶więta w Domu Polskim Jan Pawła II w Rzymie
https://plus.google.com/photos/104712593876438199335/albums/600299805282498393 

KDM news

¦DM: teksty wszystkich wyst±pień papieża Franciszka [PDF]
Przesłanie papieża Franciszka do młodych na ¦DM
Yes, we can!
Hybrydy do zadań specjalnych
Darmowe wej¶ciówki na Campus Misericordiae
BISKUPI DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Zróbmy raban! Niezbędnik na ¦wiatowe Dni Młodzieży
Are you ready to say YES?
Patronat KDM:
¦więto Młodych w całej Polsce!
Konkurs Papieski
Wielka odprawa czyli Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
Z Wami jestem chrze¶cijaninem
Brazylia: Do Krakowa przez Rio
Orszak Trzech Króli w drodze na ¦DM
DeoProfil - program przygotowań duchowych do ¦DM 2016
Franciszek
Hymn ¦DM w wersji electro house? Czemu nie!
OdnaleĽć własny styl i podbić media

zobacz

Cz@t ze Słowem! - słowo wstępne Kardynała Dziwisza
Cz@t ze Słowem! - wprowadzenie do programu
Kalendarz peregrynacji Krzyża ¦DM
Oficjalna modlitwa ¦DM 2016
Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ¦DM
Przygotowania do ¦DM 2016 (prezentacja)
¦DM - laboratorium nowej ewangelizacji
Rok Wiary - serwis www