¦DM   KDM   BDB   KONTAKT   
 
   Start    12/2013   1/2014   2/2014   3/2014   4/2014   5/2014   6/2014   7/2014   8/2014   9/2014   10/2014   11/2014  
     

aktualno¶ci

Polscy Cyrenejczycy ruszaj± do Rzymu

Z ziemi włoskiej do polskiej - te słowa, które zazwyczaj kojarz± się z hymnem narodowym - tym razem maj± zupełnie inne znaczenie. Otóż, 9 kwietnia, 115-osobowa delegacja młodzieży ze wszystkich polskich diecezji pojedzie do Rzymu, by w Niedzielę Palmow± odebrać od papieża Franciszka krzyż ¦wiatowych Dni Młodzieży oraz towarzysz±c± mu ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. S± to oficjalne symbole ¦wiatowych Dni Młodzieży przekazane wiele lat temu przez Ojca ¦więtego Jana Pawła II. Symbole te przywiezione do Polski nawiedz± polskie diecezje oraz dziesięć krajów Europy ¦rodkowo-Wschodniej.

Polska młodzież odbierze Krzyż od gospodarzy poprzednich obchodów ¦DM, od Brazylijczyków z Rio de Janeiro. Symbole ¦DM z Watykanu trafi± najpierw do Poznania. W Rzymie, do 115-osobowej delegacji krajowego duszpasterstwa młodzieży, dołaczy także 108 osób z archidiecezji poznańskiej. W tej wła¶nie diecezji rozpocznie się peregrynacja krzyża.


Przejęcie krzyża w niedzielę palmow± będzie pocz±tkiem modlitwy, która do 2016 r. będzie trwała we wszystkich polskich diecezjach. Od 14 kwietnia krzyż będzie przebywał w Poznaniu. Do 28 czerwca będzie pielgrzymował po Polsce. Z Poznania trafi do diecezji kaliskiej, stamt±d do włocławskiej, będzie także na Lednicy, w diecezji warszawsko-praskiej i siedleckiej.

28 czerwca krzyż zostanie przekazany młodzieży ze Wschodu. Nawiedzi Białoru¶, Litwę, Łotwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. 14 grudnia powróci do Polski i bez przerwy będzie pielgrzymował po wszystkich polskich diecezjach, aż do spotkania z Ojcem ¦więtym w Krakowie, do 30 lipca 2016 r. 31 lipca będzie w centrum głównego wydarzenia ¦DM, Eucharystii. Według planu, w każdej polskiej diecezji krzyż będzie około dwóch tygodni.

Krzyż trafi także do diecezji greckokatolickich - we wrze¶niu 2015 r. będzie w Białym Borze, a w maju 2016 r. w greckokatolickiej archidiecezji przemysko-warszawskiej. Przy krzyżu będ± się także modlić uczestnicy Krajowego Kongresu Misyjnego, który w czerwcu 2015 r. odbędzie się w Warszawie.

Symbol ¦DM będzie tam, gdzie spotyka się młodzież - ko¶cioły, duszpasterstwa akademickie, trafi także do miejsc, w których ludzie zmagaj± się z cierpieniem - do szpitali, hospicjów czy więzień.

Młodzież, która przyjmie od papieża Franciszka krzyż, ks. Grzegorz Suchodolski, nazwał współczesnymi Cyrenejczykami. - Wiemy kim był Szymon z Cyreny - to był ten, który pomógł Jezusowi dĽwigać krzyż na Kalwarię. ¦DM to jest wielki trud organizacyjny. Pod hasłem Cyrenejczycy rozumiemy tych wszystkich młodych ludzi oraz instytucje, firmy, podmioty gospodarcze, duszpasterskie, ko¶cielne i ¶wieckie, które chc± wł±czyć się w ten trud przygotowań do ¦DM - mówił podczas konferencji prasowej dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ¦DM.

Krajowe Buro Organizacyjne ¦DM przygotowało także film "Cyrenejczycy", pokazuj±cy pracę i zaangażowanie młodych Polaków, przygotowuj±cych spotkanie z Franciszkiem w 2016 roku. - Chcemy pokazać trud polskiej młodzieży, która bierze na swoje ramiona krzyż i trud przygotowań, i chce go nie¶ć aż do lipca 2016 r. na to finałowe spotkanie w Krakowie z Ojcem ¦więtym i młodzież± z całego ¶wiata - mówił ks. Suchodolski.

Program spotkania polskiej młodzieży w Rzymie przedstawił bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ¦DM 2016 w Krakowie.

Młodzi spotkaj± się z Papiesk± Rad± ds. ¦wieckich. W spotkaniu będ± uczestniczyć delegaci z prawie stu krajów ¶wiata, stowarzyszeń, ruchów ko¶cielnych, w sumie 250 osób. Pierwszy dzień, czwartek 10 kwietnia, będzie po¶więcony podsumowaniu ¦DM w Rio de Janeiro. Uczestnicy będ± zastanawiać się nad tym, jakie owoce to spotkanie przyniosło dla archidiecezji Rio de Janeiro, dla całej Brazylii a także innych krajów. Bp Muskus podkre¶lił, że pierwszy dzień spotkania będzie dla Polaków bogatym Ľródłem informacji i możliwo¶ci± skorzystania z do¶wiadczeń Brazylijczyków.

W pi±tek, 11 kwietnia, Polacy zaprezentuj± Kraków oraz stan przygotowań do ¦DM w 2016 roku.

Jak mówi bp Henryk Tomasik, delegat KEP ds. ¦DM, krzyż nawi±zuje do bardzo ważnego wydarzenia w życiu Ko¶cioła, jakim był Rok ¦więty przeżywany w 1983/84 roku. Wówczas w Niedzielę Wielkanocn±, Ojciec ¦więty Jan Paweł II przekazał młodzieży krzyż, który był symbolem tego roku. Papież mówił wtedy do młodych, aby zanie¶li ten znak Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego na cały ¶wiat. Od tego czasu krzyż pielgrzymuje, jest zawsze w centrum każdego ¦DM, ponadto pielgrzymuje w ramach przygotowania duchowego do tego wydarzenia. Był także w różnych rejonach ¶wiata, które do¶wiadczyły trudnych wydarzeń - w Rwandzie, w strefie "0" w Nowym Jorku, w więzieniach, szpitalach.

W 1998 r. Jan Paweł II po raz pierwszy nazwał ten krzyż krzyżem ¦DM. W 2000 r. obok krzyża została ustawiona kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani, pochodz±ca z bazyliki rzymskiej Santa Maria Maggiore. 13 kwietnia 2000 r. Ojciec ¦więty przekazał tę ikonę młodzieży niemieckiej, od tamtej pory znajduje się ona zawsze przy krzyżu ¦DM. Bp Henryk Tomasik podkre¶lił, że modlitwa przy krzyżu jest bardzo ważnym elementem przygotowań do ¦wiatowych Dni Młodzieży.

Podczas wizyty w Rzymie Krajowy komitet organizacyjny ¦DM przedstawi także propozycje logo ¦DM 2016. Spo¶ród 223 nadesłanych na konkurs prac wyłoniono 4 propozycje. Z nich zostanie wybrana jedna, która będzie oficjalnym logo ¦DM w Krakowie. Propozycje prac można było nadsyłać do 31 marca. Nadal, do 31 maja, trwa konkurs na hymn ¦DM.

Ľródło: ekai.pl, biuro prasowe KEP, Krajowe Biuro ¦DM
/na podstawie relacji z konferencji prasowej z 7 kwietnia 2014 zorganizowanej przez Krajowe Biuro ¦DM i Biuro Prasowe KEP/ 

KDM news

¦DM: teksty wszystkich wyst±pień papieża Franciszka [PDF]
Przesłanie papieża Franciszka do młodych na ¦DM
Yes, we can!
Hybrydy do zadań specjalnych
Darmowe wej¶ciówki na Campus Misericordiae
BISKUPI DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Zróbmy raban! Niezbędnik na ¦wiatowe Dni Młodzieży
Are you ready to say YES?
Patronat KDM:
¦więto Młodych w całej Polsce!
Konkurs Papieski
Wielka odprawa czyli Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
Z Wami jestem chrze¶cijaninem
Brazylia: Do Krakowa przez Rio
Orszak Trzech Króli w drodze na ¦DM
DeoProfil - program przygotowań duchowych do ¦DM 2016
Franciszek
Hymn ¦DM w wersji electro house? Czemu nie!
OdnaleĽć własny styl i podbić media

zobacz

Cz@t ze Słowem! - słowo wstępne Kardynała Dziwisza
Cz@t ze Słowem! - wprowadzenie do programu
Kalendarz peregrynacji Krzyża ¦DM
Oficjalna modlitwa ¦DM 2016
Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ¦DM
Przygotowania do ¦DM 2016 (prezentacja)
¦DM - laboratorium nowej ewangelizacji
Rok Wiary - serwis www