¦DM   KDM   BDB   KONTAKT   
 
   Start    12/2013   1/2014   2/2014   3/2014   4/2014   5/2014   6/2014   7/2014   8/2014   9/2014   10/2014   11/2014  
     

aktualno¶ci

Abp G±decki: ¦DM - taki polski produkt

Abp Stanisław G±decki, nowy przewodnicz±cy Konferencji Episkopatu Polski, w swojej pierwszej konferencji prasowej wiele miejsce po¶więcił przygotowaniom do ¦wiatowych Dni Młodzieży i do jubileuszu 1050 lecia chrztu Polski. Jako jedno z zadań wymienił także dzieło pomocy pielgrzymom ze Wschodu "Bilet dla Brata".

Również oficjalny komunikat z 364 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski szeroko nawi±zuje do rozpczętych przygotowań do ¦DM 2016 w Krakowie.

"Trwaj± przygotowania do XXXI ¦wiatowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. Błogosławiony Jan Paweł II podkre¶lał, że ¦wiatowy Dzień Młodzieży „jest nie tylko ¶więtem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był owocny, potrzebne jest przygotowanie pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i parafiach, w stowarzyszeniach i ruchach”. Zachęcamy duszpasterzy i młodzież do korzystania z przygotowanego programu duszpasterskiego. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji tego niezwykle ważnego wydarzenia. Jego rangę podnosi fakt, że w roku 2016 obchodzić będziemy tysi±c pięćdziesi±t± rocznicę Chrztu Polski.

W Niedzielę Palmow± polska młodzież otrzyma w Rzymie od Ojca ¦więtego Franciszka Krzyż ¦wiatowych Dni Młodzieży. Krzyż ten nawiedzi wszystkie diecezje naszej Ojczyzny. Modlitwa przy Krzyżu będzie ważnym etapem przygotowania do ¦wiatowego Dnia Młodzieży w Krakowie. W Niedzielę Palmow± duchowo będziemy ł±czyć się z Ojcem ¦więtym Franciszkiem i polsk± delegacj± przebywaj±c± wówczas w Rzymie" (p. 4).

Cały tekst komunikatu: http://episkopat.pl/dokumenty/komunikaty_zp_kep/5816.1,Komunikat_z_364_zebrania_plenarnego_Konferencji_Episkopatu_Polski.html 

KDM news

¦DM: teksty wszystkich wyst±pień papieża Franciszka [PDF]
Przesłanie papieża Franciszka do młodych na ¦DM
Yes, we can!
Hybrydy do zadań specjalnych
Darmowe wej¶ciówki na Campus Misericordiae
BISKUPI DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Zróbmy raban! Niezbędnik na ¦wiatowe Dni Młodzieży
Are you ready to say YES?
Patronat KDM:
¦więto Młodych w całej Polsce!
Konkurs Papieski
Wielka odprawa czyli Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
Z Wami jestem chrze¶cijaninem
Brazylia: Do Krakowa przez Rio
Orszak Trzech Króli w drodze na ¦DM
DeoProfil - program przygotowań duchowych do ¦DM 2016
Franciszek
Hymn ¦DM w wersji electro house? Czemu nie!
OdnaleĽć własny styl i podbić media

zobacz

Cz@t ze Słowem! - słowo wstępne Kardynała Dziwisza
Cz@t ze Słowem! - wprowadzenie do programu
Kalendarz peregrynacji Krzyża ¦DM
Oficjalna modlitwa ¦DM 2016
Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ¦DM
Przygotowania do ¦DM 2016 (prezentacja)
¦DM - laboratorium nowej ewangelizacji
Rok Wiary - serwis www