ŚDM   KDM   BDB   KONTAKT   
 
   Start    12/2013   1/2014   2/2014   3/2014   4/2014   5/2014   6/2014   7/2014   8/2014   9/2014   10/2014   11/2014  
     

aktualności

BDB -> Bilet dla Brata

Dla wielu młodych ludzi z krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia ŚDM w Krakowie, to najbardziej dostępne z dotychczasowych spotkań młodzieży – choć wciąż nieosiągalne z przyczyn finansowych. Dla Polaków, to niepowtarzalna możliwość pomocy młodzieży ze Wschodu w zrealizowaniu marzenia o udziale w Światowych Dniach Młodzieży. Właśnie dlatego powstał  BILET DLA BRATA - DZIEŁO POMOCY PIELGRZYMOM ZE WSCHODU.

Bilet dla Brata (BdB) - to projekt polskich wolontariuszy, którego zadaniem jest utworzenie dzieła pomocy młodym pielgrzymom ze Wschodu, pragnącym przyjechać na Światowe Dni Młodzieży do Polski w 2016 r.

O PROJEKCIE:

Cele projektu:
- konkretna odpowiedź na słowa biskupów, by zatroszczyć się o młodych ze Wschodu
- uczenie współodpowiedzialności za Kościół
- zbiórka funduszy dla pielgrzymów ze Wschodu
- aktywizacja osób „niezwiązanych” z ŚDM, m.in. osób starszych i ogółu parafian

Realizacja:
- rozpoczęcie projektu: 13 kwietnia 2013 (Niedziela Palmowa)
- pierwszy produkt: płyta okolicznościowa z okazji kanonizacji Jana Pawła II
- kolejne produkty: „perełki” z historią ŚDM, z orędziem papieża Franciszka do młodych
- możliwość wsparcia poprzez darczyńców również bezpośrednio przez internet
- beneficjentami projektu będą grupy duszpasterskie z Europy Wschodniej

    BILET TRÓJWYMIAROWY – CZYLI: JAKIE SĄ NASZE CELE?

Wymiar materialny: zebranie funduszy na dofinansowanie udziału młodzieży ze Wschodu w ŚDM.

Wymiar wspólnotowy: zachęcenie Polaków – niezależnie od wieku, talentów, dyspozycyjności – do wspólnego włączenia się w dzieło Biletu dla Brata poprzez udział w proponowanych akcjach, realizację własnych inicjatyw, promocję, ofiarę finansową.

Wymiar duchowy: przypomnienie, że dla Kościoła w Polsce Światowe Dni Młodzieży rozpoczynają się TERAZ, a spotkanie w Krakowie jest ich KULMINACJĄ! :)

    WĘDKA, A NIE RYBKA – CZYLI: NA CZYM POLEGA POMOC FINANSOWA?

 Pomoc oferowana przez Bilet dla Brata, to dofinansowanie, a nie całkowite pokrycie kosztów udziału w ŚDM. Uczestnicy i wolontariusze starający się o tę pomoc, muszą zadeklarować swój szacunkowy udział w kosztach uczestnictwa w ŚDM.

O LUDZIACH:

    PIRAMIDA SUKCESU – CZYLI: KTO TWORZY BILET DLA BRATA?

  Bilet dla Brata może działać tylko dzięki zaangażowaniu wolontariuszy. Ich działania opierają się na schemacie piramidy: koordynatorzy działający przy Krajowym Biurze Organizacyjnym ŚDM  współpracują z komitetami diecezjalnymi, które koordynują i inicjują działania zespołów lokalnych (np. parafie, szkoły, wspólnoty nie przynależące do konkretnych parafii itp). Dzięki pracy centrów diecezjalnych, dzieło Biletu dla Brata może dotrzeć nawet do najdalszych krańców Polski!

    SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA – CZYLI: KOMU POMAGAMY?

  Kraje objęte akcją Bilet dla Brata, to: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan,, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Pielgrzymi i wolontariusze z tych państw mogą ubiegać się o pomoc finansową, jeśli stworzą grupę, która uzyska rekomendację biskupa miejsca i zarejestrują swój udział na oficjalnej stronie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

O METODACH DZIAŁANIA:

    CEGIEŁKA DO CEGIEŁKI... - CZYLI: BILET DLA BRATA BUDUJE BUDŻET!

 Ważnym elementem zbierania funduszy na cele Biletu dla Brata będzie sprzedaż specjalnie przygotowanych cegiełek. Znajdą się wśród nich zarówno wydawnictwa książkowe i muzyczne, jak też limitowane serie gadżetów (np. kolekcja kanonizacyjna, bożonarodzeniowa i inne), sprzedawane w punktach obsługiwanych przez wolontariuszy w szkołach i parafiach – tzw. biletomatach.

    ZIARNKO DO ZIARNKA... - CZYLI: TRADYCYJNE METODY ZBIERANIA FUNDUSZY

   Zbiórka środków na cele Biletu dla Brata będzie odbywała się przy użyciu różnych metod, by zaangażować także osoby, które nie będą miały dostępu do biletomatów, lub nie będą zainteresowane ich ofertą. Nasze propozycje, to m.in. kwesty przykościelne, możliwość wysyłania SMS-ów charytatywnych oraz dokonywania wpłat online.

    TALENTY W CENIE! - CZYLI: JAK TWÓJ POMYSŁ MOŻE POMÓC W NASZEJ AKCJI?

   Oprócz realizacji ogólnopolskich akcji, Bilet dla Brata ma też na celu koordynowanie pomysłów, rodzących się w szkołach, parafiach, czy lokalnych grupach. Każdy, kto zaproponuje własną inicjatywę wspierającą Bilet dla Brata (np. charytatywne koncerty, spektakle, rajdy rowerowe, kiermasze) może zgłosić się ze swoim pomysłem do komitetu diecezjalnego. Wspólnie wypromujemy projekt i damy szansę zdobycia cennego doświadczenia (a chętnym także zaświadczenia o wolontariacie diecezjalnym).

O METODACH INFORMOWANIA:

    WYSZUKAJ, POLUB, UDOSTĘPNIJ – CZYLI: BILET DLA BRATA W INTERNECIE

   Podstawowym źródłem informacji o działalności Biletu dla Brata będzie strona internetowa www.biletdlabrata.pl (od 13 kwietnia), na której znajdą się nie tylko wiadomości dotyczące akcji ogólnopolskich, ale też  kontakty do poszczególnych komitetów diecezjalnych i zespołów lokalnych. Rozszerzeniem tej działalności będzie obecność Biletu dla Brata na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Wszystkie komitety i zespoły są też zaproszone do przygotowywania materiałów multimedialnych, dokumentujących ich działalność i udostępnianych w internecie.

    POMÓDL SIĘ, SPOTKAJ, WYPIJ KAWĘ – CZYLI: BILET DLA BRATA W REALU

    Oprócz działalności wirtualnej, Bilet dla Brata proponuje też spotkania modlitewne (np. wspólne msze św. w intencji ŚDM), informacyjne (np. pokazy filmów, zdjęć) lub towarzyskie. Do ich organizowania zapraszamy zarówno komitety diecezjalne, jak też zespoły lokalne.

O DATACH I TERMINACH:

    Przygotowanie komitetów diecezjalnych i zespołów lokalnych zaczyna się właśnie teraz, kiedy czytasz te informacje! To tutaj, w Zabawie, chcemy zaprosić Cię do dzielenia się fantazją,  doświadczeniem i wspólnego tworzenia Biletu dla Brata ! :)

    Oficjalny start Biletu dla Brata, to Niedziela Palmowa – 13.04.2014 – tego dnia ruszą pierwsze akcje, przygotowane przez zespoły lokalne we współpracy z komitetami diecezjalnymi.

    Zwieńczeniem dzieła będzie przyjazd wolontariuszy i pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. Aby było to możliwe, zbiórkę i rozdzielanie funduszy zakończymy 30.06.2016 r.

Pierwszą cegiełką BdB jest album pt. "Miłość mi wszystko wyjaśniła", zawierający 11 utworów poetyckich Karola Wotyły w interpretacji muzycznej Roberta Jansona. Oto mała próbka

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pomysły lub uwagi?
Zapraszamy do kontaktu!

Dorota Abdelmoula – kierownik projektu Bilet dla Brata

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM,
01-015 Warszawa, Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
bdb@sdm.org.pl        tel. 22 53 04 931; kom. 695 861 008
www.biletdlabrata.pl (od 13 kwietnia); facebook.com/biletdlabrata 

KDM news

ŚDM: teksty wszystkich wystąpień papieża Franciszka [PDF]
Przesłanie papieża Franciszka do młodych na ŚDM
Yes, we can!
Hybrydy do zadań specjalnych
Darmowe wejściówki na Campus Misericordiae
BISKUPI DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Zróbmy raban! Niezbędnik na Światowe Dni Młodzieży
Are you ready to say YES?
Patronat KDM:
Święto Młodych w całej Polsce!
Konkurs Papieski
Wielka odprawa czyli Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
Z Wami jestem chrześcijaninem
Brazylia: Do Krakowa przez Rio
Orszak Trzech Króli w drodze na ŚDM
DeoProfil - program przygotowań duchowych do ŚDM 2016
Franciszek
Hymn ŚDM w wersji electro house? Czemu nie!
Odnaleźć własny styl i podbić media

zobacz

Cz@t ze Słowem! - słowo wstępne Kardynała Dziwisza
Cz@t ze Słowem! - wprowadzenie do programu
Kalendarz peregrynacji Krzyża ŚDM
Oficjalna modlitwa ŚDM 2016
Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ŚDM
Przygotowania do ŚDM 2016 (prezentacja)
ŚDM - laboratorium nowej ewangelizacji
Rok Wiary - serwis www