¦DM   KDM   BDB   KONTAKT   
 
   Start    12/2013   1/2014   2/2014   3/2014   4/2014   5/2014   6/2014   7/2014   8/2014   9/2014   10/2014   11/2014  
     

aktualno¶ci

XI Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

W dniach 28 lutego - 2 marca 2014 r. w Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie odbędzie się po raz jedenasty Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Ponad 200 delegatów reprezentuj±cych duszpasterstwa młodzieży z poszczególnych diecezji oraz ruchów zastanawiać się będzie nad kierunkami przygotowań do ¦wiatowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Go¶ćmi Forum będ± ks. João Chagas oraz Marcello Bedeschi z Papieskiej Rady ds. ¦wieckich. W ramach Forum odbędzie się otwarty koncert zespołu New Life'm.

PROGRAM

Pi±tek, 28 lutego
14.00    Recepcja, zakwaterowanie
17.00    Kolacja /hotel w Zabawie/
18.00    NABOŻEŃSTWO zawierzenia polskiej młodzieży bł. Karolinie /¶wi±tynia/
     - prowadzi kustosz Sanktuarium bł. Karoliny i proboszcz parafii, ks. Zbigniew Szostak
     - ¶piew i ¶wiadectwa – zespół „Pod Grusz±” i miejscowi wierni

19.00    I SESJA PLENARNA /sala plenarna/
     - powitania i wprowadzenie /bp Henryk Tomasik/
     - ORĘDZIE papieża Franciszka do młodych na XXIX ¦DM /p. João Chagas, szef Sezione Giovani w Papieskiej Radzie ds. ¦wieckich, Watykan/
     - PROJEKT B>M („być znaczy więcej niż mieć”) - próba przełożenia orędzia papieskiego na propozycje duszpasterskie /ks. Albert Wołkiewicz, diecezjalny duszpasterz młodzieży, Kraków/
     - MŁODZIEŻ podmiotem przygotowań: rola diecezjalnych i wspólnotowych Centrów ¦DM oraz parafialnych zespołów ¦DM /ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ¦DM, Warszawa/

Sobota, 1 marca
07.30    ¦niadanie w miejscach zakwaterowania
08.30    Jutrznia /¶wi±tynia/

09.00    II SESJA PLENARNA /sala plenarna/
     - wprowadzenie /bp Henryk Tomasik/
     - ¦DM: OD JANA PAWŁA II DO FRANCISZKA /Marcello Bedeschi, przewodnicz±cy Fundacji im. Jana Pawła II, Papieska Rada ds. ¦wieckich, Watykan/
     - KOMITET ORGANIZACYJNY ¦DM 2016 w Krakowie: prezentacja struktury i obszarów działań; obszary współpracy z diecezjalnymi Centrami ¦DM /bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ¦DM 2016/
     - DYSKUSJA /członkowie Komitetu Organizacyjnego ¦DM 2016 i uczestnicy KFDM/

11.45     Przygotowanie Eucharystii
12.00     EUCHARYSTIA /bp Andrzej Jeż, bp Henryk Tomasik, bp Damian Muskus/
     - ¶piew: diakonia muzyczna z Tarnowa
     - na zakończenie Mszy ¶w. posłanie diecezjalnych i wspólnotowych Centrów ¦DM; wręczenie diecezjom pami±tkowych Krzyży oraz dyplomów

13.30    Obiad

14.15    Spotkanie z bł. Karolin± w Wał-Rudzkim Lesie
     - nawiedzenie miejsca rodzinnego i modlitwa w miejscu męczeństwa bł. Karoliny w Wał Rudzie

16.30    Praca w zespołach
     - diecezjalni duszpasterze młodzieży i diecezjalni koordynatorzy ¦DM
     - młodzież tworz±ca diecezjalne i wspólnotowe Centra ¦DM

18.00    Kolacja

18.45    Wieczór uwielbienia /¶wi±tynia/
     - wprowadzenie /ks. Paweł Górski, diecezjalny duszpasterz młodzieży z Tarnowa/
     - zaproszony zespół NEW LIFE’m

20.30    Wieczór karnawałowy: „Zabawa w Zabawie” poł±czony z przygotowaniem wieczoru integracyjnego w Rzymie dla delegatów międzynarodowych; prowadzi Piotr Piecha z Krakowa 

Niedziela, 2 marca
07.30    ¦niadanie w miejscach zakwaterowania
08.30    Jutrznia /sala plenarna/

09.00    III SESJA PLENARNA
     - udział delegacji polskiej młodzieży w przyjęciu symboli ¦DM w Rzymie w Niedzielę Palmow±
     - peregrynacja symboli ¦DM, propozycje materiałów i form peregrynacji
     - diecezjalne obchody XXIX ¦DM w Niedzielę Palmow± /formy i wskazania/
     - „Bilet dla Brata”, dzieło pomocy młodym ze Wschodu i krajów misyjnych
     - „Dni w Diecezjach”, ustalenie wytycznych programowych i ekonomicznych
     - propozycja szkoleń medialnych dla diecezjalnych Centrów ¦DM /Krzysztof Pi±dłowski, prezes Zarz±du Fundacji Opoka/
     - grywalizacja, propozycje cyfrowe w tworzeniu społeczno¶ci ¦DM /Piotr Szl±zak, Centrum ¦DM Diecezji Lubelskiej/
     - inicjatywy w diecezjach i wspólnotach /według zgłoszeń/

11.45     Przygotowanie Eucharystii
12.00     EUCHARYSTIA /bp Henryk Tomasik, bp Stanisław Salaterski/

13.15    Obiad i zakończenie Forum

Organizatorem Forum jest Krajowe Biuro Organizacyjne ¦wiatowych Dni Młodzieży. 

KDM news

¦DM: teksty wszystkich wyst±pień papieża Franciszka [PDF]
Przesłanie papieża Franciszka do młodych na ¦DM
Yes, we can!
Hybrydy do zadań specjalnych
Darmowe wej¶ciówki na Campus Misericordiae
BISKUPI DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Zróbmy raban! Niezbędnik na ¦wiatowe Dni Młodzieży
Are you ready to say YES?
Patronat KDM:
¦więto Młodych w całej Polsce!
Konkurs Papieski
Wielka odprawa czyli Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
XIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
Z Wami jestem chrze¶cijaninem
Brazylia: Do Krakowa przez Rio
Orszak Trzech Króli w drodze na ¦DM
DeoProfil - program przygotowań duchowych do ¦DM 2016
Franciszek
Hymn ¦DM w wersji electro house? Czemu nie!
OdnaleĽć własny styl i podbić media

zobacz

Cz@t ze Słowem! - słowo wstępne Kardynała Dziwisza
Cz@t ze Słowem! - wprowadzenie do programu
Kalendarz peregrynacji Krzyża ¦DM
Oficjalna modlitwa ¦DM 2016
Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ¦DM
Przygotowania do ¦DM 2016 (prezentacja)
¦DM - laboratorium nowej ewangelizacji
Rok Wiary - serwis www